Autor: Miron
 
Mt 13, 31-36a

Príhovor

      Pri pohľade na mnohé neprávosti vo svete, ako aj pri pohľade na vlastné slabosti sme neraz v nebezpečenstve pokušenia k malomyseľnosti. Potrebujeme v tej chvíli povzbudenie k dôvere v Božie milosrdenstvo i v Božie prisľúbenia. Toto povzbudenie nám môže priniesť podobenstvo o horčičnom zrnku i o kvase, ktoré sme dnes počuli.
      Obidva podobenstvá hovoria o obrovskej sile a životaschopnosti Božieho kráľovstva vo svete. Podobenstvo o horčičnom zrnku znázorňuje rozvoj Božieho kráľovstva od skromných začiatkov až po celosvetovú veľkosť.
      Podobenstvo o kvase zasa hovorí. o vnútornej zmene zmýšľania ľudí, o ich prerode, aby boli Božími deťmi.
      Toto dielo je Božie dielo: Boh tajomným spôsobom spolupracuje s človekom na rozširovaní tohto kráľovstva. Nie je ľahko charakterizovať túto spoluprácu človeka s Božou činnosťou. Je to otázka pre teológov. Pre praktický život je veľmi vhodná rada sv. Ignáca z Loyoly: „Modlite sa, akoby všetko záviselo na Bohu, ale pracujte, akoby všetko záležalo len na vás.“
      Boh koná svoje dielo vo svete, nemusíme preto strácať nádej. Jeden môj známy, ktorý dovolenkoval pri mori, rozprával, ako počas búrky pozoroval jednu mali rybársku loď. Bola zakotvená blízko pobrežia. Veľké vlny s ňou hravo narábali. Hádzalo s ňou raz hore raz dole. Napriek tomu ostala pevne na mieste, kde stála. Spustená kotva nedovolila, aby ju hoc aj vysoké vlny odniesli niekde na more.
      Pre nás je takouto kotvou naša kresťanská nádej. Môžu prísť v živote rôzne búrky, môžu s nami poriadne otriasť, ale nikdy nás neodtrhnú od Boha. Amen.

      Inšpirácie: Mt 13, 31-43


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk