24.júl 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Človek túži vždy po novom obdarovaní životom, aby mohol vyčerpať, čo mu okamih dáva i berie. Nechce sa vzdať toho, čo ho napĺňa, a najradšej by bol nekonečný a bezhraničný, aby mu život patril úplne a bez konca. Večná blaženosť je radosť bez konca, šťastie bez tieňa, láska bez hraníc, plný život bez ochabnutia, činorodosť, ktorá je zároveň dokonalým pokojom a uvoľnením zo všetkého napätia. To je bytie, o ktoré človeku v tomto živote ide.”

~EDITA STEINOVÁ ~

12.06.2003 - (čítanosť1636 reakcie2)


Rim 2, 1-11

      1 A tak človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. 2 A vieme, že Boží súd podľa pravdy postihne tých, čo robia také veci. 3 Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu?! 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. 6 On odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, 8 hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, 10 ale sláva, česť a pokoj čakajú každého; kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža.
12.06.2003 | Čítanosť(1779)
Rim 2, 12-29


27.05.2010 - 12:23   František Fedor  
» Re: Rim 02, 01-11

Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. I večný život i hnev a rozhorčenie bude udeľovať v poradí, najprv Žid, potom Grék. Tí, ktorých si povolal a vyvolil pre službu evanjelia, šíriť ho a hlásať či slovom , alebo životom, budú podrobení prísnejším kritériám. Kto obstojí, čaká ho sláva, česť a pokoj vo večnom živote na popredných stupňoch blaženosti. Ale aj opačne. „Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú.“ (Lk 12,47) Tí, ktorých Písmo označuje za Grékov (pohanov) a boli povolaní neskoršie, nebolo im umožnené väčšie poznanie, budú súdení i odmeňovaní menej prísnejšie. „Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.“ (Lk 12,48) Oplatí sa teda robiť dobro a chrániť sa zlého.


29.07.2008 - 08:48   konstantin  
» Re: Rim 02, 01-11

Rim 2,1-11© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet