21.september 2018

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ortodoxia nás núti poskočiť pri náhlom záblesku pekla. Až potom objavíme, že skákanie je atletické cvičenie, zvrchovane prospešné nášmu zdraviu. Až potom si uvedomíme, že toto nebezpečenstvo je koreňom všetkej dogmatiky a romantiky. Najsilnejší argument pre Božiu milosť je jej nemilostivosť. Nepopulárne časti kresťanstva sa pri bližšom skúmaní objavujú ako pravé opory ľudu.

~Chesterton~

12.06.2003 - (čítanosť1602 reakcie2)


Hebr 12, 1-13

      1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, 2 s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. 3 Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.
      4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. 5 A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom:
       „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,
      ani neklesaj, keď ťa on karhá.
      6 Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
      a šľahá každého, koho prijíma za syna.“

      7 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti. 11 Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
      12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevykĺbilo, ale skôr aby sa uzdravilo.
12.06.2003 | Čítanosť(1771)
Hebr 12, 14-29


29.05.2007 - 07:17   Frére Roger  
» Hebr 12,1-2

Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. (Hebr 12,1-2)
Rozjímanie o Bohu Ježiša Krista nemôže viesť ku kvietizmu, pretože zaujme celého človeka. Naopak, ono núti človeka do odvážnej činnosti a vylučuje možnosť, aby ostal vlažným. Ono nás nepochybne uvádza do behu. Kto beží, všíma si cesty, ako len môže. A ten, ktorého k behu podnietil pohľad na Krista, vie, kam ide. Pri behu sa preplietajú dve požiadavky jedna s druhou a treba ich ustavične spĺňať: «Zabudnúť na to, čo máme za sebou,» na pokroky alebo ústupy... a «pozorne zamerať svoje oči na toho, ktorý ukazuje cestu našej viere». Od nášho pohľadu na neviditeľného Krista závisí každá premena našej bytosti. Táto premena môže byť nepozorovateľná; a tak je to lepšie; semeno klíči a rastie a my nevieme, ako.
Teda beh je spôsob činnosti; pre tento beh uprime svoj zrak na Boha prorokov a na Krista v očakávaní toho dňa, v ktorom Kristus sám zhliadne na nás. Len tí, čo ho stretnú, sú schopní nadmernej a milosrdnej lásky k blížnemu. Blahoslavení ponížení a čistého srdca, lebo uvidia Boha. (Frére Roger)


21.08.2004 - 13:19   Angelo Scarano  
» Hebr 12, 5-7.11-13

      Skrze životní zkoušky nás Otec chce dovést k „očištění“, ke svatosti. Je přirozené pociťovat smutek za takových okolností, ale na druhou stranu je možné nacházet posilu v samotném Bohu, který podporuje kulhajícího (tj. slabého ve víře).© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet