26.jún 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Boh dáva šťastie, ale človek ho musí vedieť chytiť.

~Adolf Kolping ~

17.08.2004 - Miron (čítanosť1951 reakcie1)


08.29. - Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (29. 8.)

Tropár

      Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorí prišiel, aby zbavil svet hriechu a nám dal veľkú milosť.

Kondák

      Slávne sťatie Predchodcovo stalo sa Božím riadením, aby aj Otcom v predpeklí oznámil príchod Spasiteľa. Nech narieka Herodias, lebo ona si vynútila vraždu. Nemilovala Boží zákon ani večný život, len rozkoš a časné šťastie.


26.10.2004 - 07:51   Ján Pavol II.  
» Re: 08.29. - Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána (29. 8.)

Spomienka na novodobých mučeníkov

V nedeľu 29. augusta sa pápež Ján Pavol II. modlil s veriacimi na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfo pravidelnú mariánsku modlitbu. Pred ňou sa na prítomných obrátil týmito slovami:

„Dnes, 29. augusta, si kresťanská tradícia pripomína pamiatku umučenia sv. Jána Krstiteľa, najväčšieho medzi narodenými zo ženy (porov. Lk 7, 28). Dal Bohu vrcholné svedectvo krvi, lebo obetoval svoj život za pravdu a spravodlivosť. Bol popravený na príkaz Herodesa, ktorému si dovolil povedať, že nemôže mať za ženu manželku svojho brata (porov. Mt 6, 17-29). V encyklike Veritatis splendor, v ktorej som pripomenul obetu Jána Krstiteľa (porov. 91), som poznamenal, že mučeníctvo ako ,vynikajúci znak svätosti Cirkvi’ (93) je skutočným ,vrcholom svedectva o mravnej pravde’(tamže). A keďže je relatívne málo ľudí povolaných na najvyššiu obetu, je ,aj svedectvom, na ktorého vydávanie sa majú deň čo deň pripravovať všetci veriaci i za cenu utrpení a ťažkých obetí’ (tamže). Niekedy je potrebné naozaj hrdinské úsilie, aby sme nepodľahli aj vo všednom živote ťažkostiam a kompromisom a žili podľa evanjelia sine glossa. Hrdinský príklad Jána Krstiteľa vedie naše myšlienky k mučeníkom viery, ktorí počas storočí odvážne nasledovali jeho príklad. Mám na mysli osobitne mnohých kresťanov, ktorí sa počas minulého storočia stali obeťami náboženskej nenávisti v rôznych európskych krajinách. Aj dnes sú v niektorých častiach sveta veriaci naďalej vystavovaní tvrdým skúškam za vernosť Kristovi a svojej Cirkvi. Kiež títo naši bratia a sestry cítia plnú solidaritu celého cirkevného spoločenstva. Zverujem ich Najsvätejšej Panne Márii, Kráľovnej mučeníkov, ku ktorej sa teraz spoločne modlíme.”© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet