20.apríl 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Iba ten, kto miluje, vie účinne povzbudzovať iných.”

~ROMANO GUARDINI~

12.06.2003 - (čítanosť1738 reakcie1)


Hebr 3, 1-19

      1 Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. 2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu, ako dom. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.
      7 Preto, ako hovorí Duch Svätý:
       „Dnes, keď počujete jeho hlas,
      8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure,      v deň pokúšania na púšti,
      9 kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma,
      hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov.
      Preto som sa rozhneval na toto pokolenie
      a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi;
      tí veru nepoznali moje cesty.
      11 Ako som v svojom hneve prisahal:
      Nevojdú do môjho pokoja!“

      12 Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca, 15 ako sa hovorí:
       „Dnes, keď počujete jeho hlas,
      nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure.“

      16 Kto sú to však tí, čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili, a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal, že nevojdú do jeho pokoja, ak nie tým, čo neuverili? 19 A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru.


30.11.2010 - 01:53   smn  
» Hebr 3, 13

Najlepším nástrojom na udržanie pevnej, neochvejnej nádeje je budovať na poznaní evanjeliových právd. Prijmime pravdy zo Svätého písma. Radujme sa z pôsobenia Ducha Svätého. “Deň čo deň sa vzájomne povzbudzujme, kým trvá to ,dnes’, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu” (Hebr 3, 13). Otvor svoje srdce Ježišovi – drž sa nádeje, ktorá je naveky tvojím dedičstvom.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet