20.apríl 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Niektorí nemajú Kristovho ducha, nosia len jeho masku. Preto im chýba kresťanský postoj, nerozumejú pravde a ich práca neprináša ovocie.

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

03.07.2003 - Miron (čítanosť1937 reakcie1)


Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda

AI      Pred pár dňami sme oslavovali dvojicu svätých apoštolov Petra a Pavla. Dnes oslavujeme druhú dvojicu - svätých apoštolov Cyrila a Metoda. K týmto svätým bratom nás viaže osobitná úcta. Veď to boli práve oni, ktorí priniesli svetlo evanjelia našim predkom.
      Na mnohých miestach našej vlasti sa v týchto dňoch konajú na ich počesť rôzne spomienkové slávnosti. Možno, že aj niekto z vás sa na nejakej z nich zúčastnil. Je to dobré, ale je potrebné dávať si pozor, aby táto oslava našich vierozvestov nevkĺzla do roviny formalizmu a fráz. To by viedlo iba ak tak k väčšiemu národnému povedomiu, ale nie k povzbudeniu vo viere.
KE      Skúsme dnes pozerať na svätých apoštolov Cyrila a Metoda tak, aby sme si odniesli povzbudenie k väčšej horlivosti vo viere.
DI      Ak by sme chceli počuť nejakú stručnú charakteristiku ich života, môžeme si poslúžiť tromi vetami z homílie, ktorá bola prednesená roku 1995 vo Velehrade.
      „Boli to ľudia, ktorí mali iskru, odvahu a prekypovali radosťou. Ich slová nemali žiadnu záťaž fráz, balastu a klišé. Boli to ľudia vnútornej slobody - tak ako bol slobodný Kristus, ktorý prekračoval mnohé konvencie a k smrti tým dráždil všetkých predstaviteľov náboženských príkazov a zákazov.“
      Mali iskru: Aké výstižné vyjadrenie, ktoré zhŕňa v sebe tie mnohé aktivity svätých bratov. Čo je to tá iskra? Čo je to za sila, ktorá bola vo svätých bratoch a priam hnala ich vykonať toto veľké dielo? Je to sám Boh.
      Prvý človek, Adam, bol stvorený na Boží obraz a podobu. Pod pojmom obraz sa rozumie osoba schopná tvorivo myslieť, slobodne sa rozhodovať a milovať. Výrazom podoba sa označuje svätosť. Hriechom človek stratil podobu a obraz sa zdeformoval. Kristus však premohol hriech a zničil ho, lebo on je dokonalý obraz Otca. Cez neho môže podobnosť Bohu, čiže svätosť, nadobudnúť len človek obnovený, v ktorom je obraz Boha zreštaurovaný. Preto sa vo východnej cirkvi namiesto slová svätý používa aj slovo prepodobný. Tento výraz zaviedli svätí bratia. Označuje sa tým človek, veľmi podobný Bohu, čiže svätý.
PAR      Rast v tejto podobnosti Bohu, čiže rast vo svätosti, dáva človeku iskru života. A toto prináša mnoho vzácneho ovocia. a tak základným dedičstvom, ktoré máme prijať od apoštolov Cyrila a Metoda je svätosť života.
      Nesmieme sa báť slova „svätý“. Pozrite, ako istý spisovateľ charakterizoval tých, ktorým bol daný prívlastok „svätý“. „Videli zem, neprehliadli nebo. Milovali svet, Bohu slúžili. Žili v časnosti, získali nebo. Smerovali k Bohu, neopúšťali ľudí.
MY      Do kameňolomu prišiel umelec - sochár. Kamenárovi, ktorý ho privítal povedal, že hľadá „svätých“. Kamenár sa zasmial a povedal: „Tu svätých nenájdete, to musíte ísť do kostola.“ Umelec sa opravil: „Hľadám kamene, z ktorých by som vykresal sochy svätých pre náš kostol.“
      Na sochy svätých je potrebné nájsť vhodný kameň, potom príde umelec s kladivom a dlátom a vykreše sochu. Nie však každý kameň je vhodný, nie každému umelcovi sa práca vydarí.
      Ale každý z nás je spôsobilý stať sa svätým. Stačí sa len odovzdať do Božích rúk a nechať sa kresať týmto Umelcom, ktorému sa každé dielo vydarí.
ADE      Nech nás teda oslava svätých bratov Cyrila a Metoda vedie k pevnosti vo viere, aby sme neustále rástli v podobnosti s Bohom.


09.06.2004 - 20:23   PaedDr. František Dancák  
» Re: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda

      Jedného dňa roku 862 v audienčnej sieni cisára Michala v Carihrade zazneli slová poslov Rastislava:
      „Z Božej milosti zdraví sme; i prišli k nám učitelia mnohí, kresťania z Vlách i z Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Slovieni prostý ľud sme, a nemáme, kto by nás vyučil v pravde i v zákone a zmysel vyložil. Tak teda vladyka, pošli takého muža, ktorý nám vštepí všetku pravdu...“
      Týmito apoštolmi, ktorých poslal cisár Michal na našu slovenskú zem, nebol nikto iný, ako Cyril a Metod, naši prví vierozvestovia, ktorí sa stali soľou zeme a svetlom sveta pre náš národ. Ich život a slová boli mestom na návrší, sviecou na svietniku, svedectvom, že v nich horí dobrota, ktorá priťahuje ľudí k Bohu a dáva život druhým z viery: soľ Božieho slova a svetlo dobrého príkladu.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet