24.júl 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Budúca cirkev sa bude podobať skôr pohyblivej rybárskej sieti, v ktorej sú všetky druhy rýb, ako strnulej skale.

~A. Rosenberg~

16.06.2003 - (čítanosť2184 reakcie4)


Jak 1, 1-27

      1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.
      2 Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, 3 veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
      5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. 6 Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. 7 Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; 8 - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.
      9 Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, 10 bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy: 11 vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách. 12 Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.
      13 Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. 15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.
      16 Nemýľte sa, bratia moji milovaní! 17 Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. 18 On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
      19 Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, 20 lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. 21 Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. 23 Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 24 Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. 25 Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.
      26 Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta.


21.05.2007 - 20:30   Romain Pittet  
» Jak 1,17

Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. (Jak 1,17)
Každodenný chlieb, o ktorý nás Kristus naučil prosiť, znamená všetky životné potreby, všetko, čo slúži na udržiavanie nášho organizmu; znamená všetky dary, ktoré nám zaobstaráva nekonečné milosrdenstvo nášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Keď sa obraciame k tejto Prozreteľnosti, nemusíme dopodrobna vypočítavať svoje potreby. Naša modlitba nemusí byť katalógom našich požiadaviek: všetko je totiž zahrnuté v tejto prosbe o každodenný chlieb.
Tento chlieb, ktorý sa nám deň čo deň dostáva, zároveň pripomína našu závislosť od nesmiernej štedrosti nášho Otca, ale aj povinnosť, aby sme sami pracovali, ako keby všetky dary boli odmenou za našu snahu a iniciatívu. Keď sa obraciame k Bohu, aby každý deň obnovoval potrebný chlieb na naše živobytie, pripomíname si, ako píše svätý Jakub, že «každý dobrý údel a každý dokonalý dar prichádza k nám zhora.» Uvedomujeme si, že sme v si tuácii núdzneho, ktorý vzťahuje ruku o pomoc. Vraciame sa k zdravej a osvedčenej múdrosti sedliaka. On vie, že všetko dostáva, že naša práca, nech je akokoľvek tvrdá a neúnavná, závisí od slnka, od rosy a od ročných období; a toto všetko čaká od Boha. (Romain Pittet)


30.11.2006 - 18:36   a.o.  
» Jak 1,12-18

Bůh sám nikoho nepokouší.
Lidská proměnlivost a nestálost se projevuje tím, jak člověk podléhá pokušení. Žádostivost, hřích a smrt - to je rámec, v němž se pohybuje křehký člověk. Naproti tomu u Boha „není změny ani zatemnění“. Křesťany Bůh poctil darem života. Tak překonávají smrt a stávají se novými prvotinami Božího stvoření.


30.11.2006 - 18:36   a.o.  
» Jak 1,19-27

To slovo musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho pouze poslouchali.
V pozadí tohoto Jakubova výkladu jako bychom rozpoznávali Kristův výrok „Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho“ (Lk 11,28). Nejprve nám vštěpuje ochotu vyslechnout slovo a být k němu vnímaví. Poté se přechází uvedení slova ve skutek. Jednání v souladu s Božím slovem označuje Jakub dnes nemoderním slovem „zbožnost“. Pravá zbožnost má soucit se slabými (sirotky a vdovami) a nepodléhá svodům tohoto světa.


30.11.2006 - 18:35   a.o.  
» Jak 1,1-11

Zkouška vaší víry vede k vytrvalosti, abyste byli dokonalí a nic vám nescházelo.
List apoštola Jakuba je typickým projevem mentality prvních generací křesťanů, pocházejících ze židovství. Byl napsán pravděpodobně až na sklonku 1. Století. Židokřesťanský charakter spisu je již v nadpisu naznačen narážkou na dvanáct izraelských kmenů a jejich rozptýlení v cizině, v diaspoře. Celý Jakubův list je prodchnut tradičním biblickým příklonem k chudým a společensky nevýznamným lidem: bratr, který je v nízkém postavení, má být hrdý na svou vznešenost, bohatý spíše na svou nízkost.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet