15.február 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek, ktorý nachádza ospravedlnenie pre druhých, je blízko všetkým ľuďom. Nezatvára oči, vie, kde a kedy sa koná zlo, ale nesúdi. Vie koľko temnoty vládne v človeku, ako málo vieme o tom, z akých motívov vychádza nejaký čin.

~L. Boros ~

12.06.2003 - (čítanosť1904 reakcie0)


Jn 18, 1-11

      1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. 2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami. 4 Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ 5 Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im: „Ja som.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. 6 Ako im povedal: „Ja som, cúvli a popadali na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“ 8 Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“ 9 Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“ 10 Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol nám veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!“

1.      Mt 26, 36; Mk 14, 32; Lk 22, 39.
2-11.      Mt 26, 47-56; Mk 14, 43-52; Lk 22, 47-53.
12.06.2003 | Čítanosť(2437)
Jn 18, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(1987)
Jn 18, 28-40© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet