24.február 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Démoni nemôžu nám nič bez dovolenia od Boha. Ale s dovolením od Boha sú mocnými. Všetka zloba, všetky vášne sú nimi inšpirované. Ale pozor: Boh im dovoľuje človekovi poradiť hriech, ale nemôžu ho k hriechu donútiť násilne. Záleží len od nás, či prijmeme, alebo odmietneme ich zvádzanie.

~sv. Ján Damascénsky~

12.06.2003 - (čítanosť2074 reakcie2)


Lk 18, 18-27

      18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ 19 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!“ 21 On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti.“ 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. 23 Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý. 24 Ježiš, vidiac, ako zosmutnel, povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ 26 Tí, čo to počuli, povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 On im povedal: „Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu.“

18-27.      Mt 19, 16-22; Mk 10, 17-22.
12.06.2003 | Čítanosť(8771)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2630)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(1865)
Lk 18, 1-8


19.08.2004 - 21:34   PaedDr. František Dancák  
» Lk 18, 22-23

      52-ročný boháč, multimilionár a priemyselník Filiberto Guala v Turíne, zanechal svoje dobre prosperujúce továrne, svoje vily a exkluzívne autá a svoje bohatstvo, všetko predal a peniaze rozdal a vstúpil do najprísnejšej rehole trapistov. Turínske noviny napísali, že celé Taliansko sa chytilo za hlavu nad týmto činom. Ako sa to stalo? Božia Láska naraz vstúpila do jeho srdca a uchvátila ho tak, že začul Božie volanie: Predaj všetko, čo máš a rozdaj a príď a nasleduj ma! (DP 1991, 7).
      Takého odmietnutie bohatstva je zvláštny Boží dar a ten sa nedostaví všetkým, pretože keby tak všetci urobili, život na svete by bol nemožný.
      V evanjeliovom príbehu ponúkol Ježiš mladému mužovi vysokú úlohu nasledovania (apoštolský úrad) a žiadal dôsledne i od neho opustenie dovtedajšieho spôsobu života a pozemského bohatstva. Mladý muž toto pozvanie neprijal, buď z nepochopenia veľkosti ponuky, alebo z vnútornej pripútanosti k majetku.
      Ježiš ho za to rozhodne neodsúdil. Ale varovné slová o nebezpečenstve bohatstva pre spásu, ktoré Ježiš po odchode mládenca povedal učeníkom, platia všetkým... Aj nás niekedy pozýva Boh k vyšším formám dobroty a spravodlivosti. Koľkokrát neprijímame toto pozvanie, „odchádzame“, dokonca aj bez „zosmutnenia“.


24.01.2004 - 18:03   PaedDr. František Dancák  
» Lk 18, 22

      To „jedno“ nemusí byť u každého to isté a nemusí byť práve to, čo žiadal Ježiš od bohatého mládenca. V každom prípade žiada odpútať sa od toho, čo nás zdržuje na ceste k Bohu.
      Šablónskemu roľníkovi sa zapáčil kôň ženevského biskupa.
      „Monsiňor, dajte mi ho.“
      „Ak sa pomodlíte nábožne Otče náš, môžete si ho vziať.
      Chlap si potrel ruky, zložil klobúk a začal... Pri tretej či štvrtej vete mu padli oči na nové sedlo. Nemohol sa zdržať.
      „Monsiňor, aj sedlo?“
      „Drahý môj, ako vidím, ani jedno ani druhé.“
      „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21).© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet