21.máj 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Tajomstvo lásky je väčšie ako tajomstvo smrti.

~OSCAR WILDE~

12.06.2003 - (čítanosť2002 reakcie7)


Lk 15, 1-10

      1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. 2 Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 3 Preto im povedal toto podobenstvo: 4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, 6 a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.“ 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
      8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde? 9 A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie. Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.“ 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

1-7.      Mt 18, 12-14.
12.06.2003 | Čítanosť(2511)
Lk 15, 11-32


30.10.2006 - 15:35   -ls-  
» Lk 15, 1 - 32

“Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.” - “Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti povím, jaký jsi.”
Známe ta přísloví, říkáme to tak, a udělali jsme si už nejednou zkušenost, že jsou to přísloví pravdivá.
Styky Ježíšovy
Můžeme posuzovat i Ježíše podle jeho styků? Dnes jsme ho zastihli ve špatné společnosti: “Přicházeli k němu celníci a hříšníci...”, lidé, kteří byli na štíru se zákonem, lidé, kterým se slušný člověk zdaleka vyhnul. A Ježíš s nimi sedá u jednoho stolu, jí s nimi.
Jak se mohl ježíš s takovými individui zahazovat? Zde jsme s moudrostí našich přísloví u konce. Zde začíná jiná moudrost, která naše lidské názory přesahuje: “Zda pastýř nenechá celé stádo a jde za jednou ovcí, která se ztratila?”
Pastýř je Bůh
Tohle podobenství není vyprávěnka pro malé a velké děti. To je výpověď o dějinné skutečnosti. Ten pastýř není smyšlená postava, to je konkrétní osoba a má jméno Bůh!
Tento pastýř - Bůh - hledá ztracené ovce s takovým úsilím, že pošle na hledanou i svého Syna. Riskuje, obětuje jeho lidský život.
Toto zdánlivě idylické podobenství je vlastně popisem tvrdé cesta hledání člověka, který se ztratil sám sobě, svému lidství, svému Bohu. Je popisem tvrdé cesty od Betléma přes Egypt až na Golgotu.
Ztracená ovce...
Jestli si teď dobře poslouchal, vidíš už toto podobenství jinýma očima. A uděláš možná vzrušující objev jako dítě, které stojí poprvé před zrcadlem. Napřed se raduje z druhého děcka, které se tu najednou objevilo, směje se na ně, mává mu. Až najednou zjistí: ten přede mnou, to jsem já!
Tak je to s tímhle podobenstvím. Napřed je posloucháme jako pěknou povídku, s kterou nemáme osobně nic společného: Zatoulaná ovce, to znám, takové ty tuláky. Znám támhle toho a támhle tu, to o těch se mluví v dnešním evangeliu. Dovedeme být moc rychle hotovi s úsudkem: Támhle ten a ta, to jsou zatoulané, ztracené ovce.
...jsem já sám
je to vlastně fantastická představa, že v nebi nastane radost nad zachráněným hříšníkem, nad nalezenou ovcí.
Proč to vlastně bůh dělá? Je jen jedno vysvětlení. V každém člověku je jeho - Boží - obraz, kus Boží podoby. Bůh ji vidí i pod tvrdou skořápkou lidské pošetilosti. Bůh poznává své vlastnictví. i ty, bratře, patříš k Bohu, každý člověk mu patří. A Bůh hledá své vlastnictví. Neodradí ho náš hřích, naše pošetilost. Malé hnutí lítosti mu stačí, aby se ujal svého.
Poslouchej, jak to říká teologie:
Bůh nesoudí člověka podle jeho hříchu, ale podle jeho lítosti. Bůh nechce člověka uzavřít v jeho špatnosti, ale chce jej zachránit, otevřít mu cesty k dobru a k lásce. To je jeho vykoupení.
Hledám i já v bližním Boží obraz?
Co z toho plyne pro nás?
Blaise Pascal to filozoficky vyjádřil takto:
“Pro člověka je stejně nebezpečné poznat Boha a neznat svou bídu, jako znát svou bídu, ale neznat Boha.”
Jak to Pascal myslel?
Kdo zná Boha, ale neuvědomuje si svou hříšnost, upadá do farizejské pýchy: “jak ti děkuji, Bože, že nejsem, jako ti hříšníci...”
Takový křesťan se obrací zády k “špatným lidem”, k těm, z které Ježíš nesl kříž... - a je to ubožák.
Kdo zná svou bídu, ale nezná Boha - Dobrého Pastýře, Otce, ten propadá zoufalství... - a je to ubožák.
Co z toho plyne pro náš každodenní život? Musíme se stále učit:
Vidět svou vlastní bídu, slabost, hříšnost.
Vidět i ve špatném člověku Boží obraz, zatoulanou ovci.


19.10.2006 - 15:00   -jh-  
» Lk 15, 1-2

Kristova milosrdná láska k hriešnikom vedie ako červená niť textom celého Lukášovho evanjelia. Znova a znova počujeme o ľuďoch, ktorí si boli vedomí svojej hriešnosti i potreby Božej milosti a preto prichádzali k Pánovi. Ježiš Kristus s nimi hovoril o spáse, a to často u jedla. Nasledujúce tri podobenstva ukazujú dôvod, prečo k nim bol Pán plný dobroty a odpustenia. Kto podobne hľadá Pána, nájde jeho dobrotu a odpustenie, aj keby bol akokoľvek zamotaný do omylov a vín.


19.10.2006 - 15:00   -jh-  
» Lk 15, 8-10

Každý z nás má v určenej miere povinnosť predávať ďalej Božiu lásku k ľuďom. Boh nás stále miluje, hľadá a ponúka spásu – preto každý z nás má povinnosť nenechať bez pomoci blúdiacich. Podobenstvo o stratenej minci je preto skúšobným kameňom nielen pre každého kresťana, ale i pre každé kresťanské spoločenstvo. Veď koľko farností nájdeme, ktoré nežijú iba samé pre seba, ale horí v nich misijný oheň?


14.12.2005 - 21:08   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček CM  
» Lk 15,1-10

      Stratená ovca či drachma je len obrazom straty bez porovnania žalostnejšou, akou je stratený človek. Boh dokonca posiela svojho Syna, aby poprehľadával púšť a prales tohto sveta pri hľadaní hoci len jedného strateného človeka.
      Nás tiež oživuje niekedy šľachetná snaha, aby sme našli niekoho, koho považujeme za zablúdeného - aby sme ho privolali na svoje miesto, privolali ho k poriadku. Hľadáme zablúdeného človeka, ktorý sa stratil v našom blížnom; vtedy sa dramaticky pýtame: aký je to človek? Je to človek? Kdeže sa podelo jeho človečenstvo?
      Ale keď hľadáme človeka, často ho obídeme. Nenájdeme strateného v niekom človeka, ak nenájdeme človeka najprv v sebe samých, ak sa pri hľadaní riadime hnevom, egoizmom, pýchou, márnomyseľnosťou, lakomstvom, zmyselnosťou - zbytočné je vtedy naše hľadanie, bude to totiž hľadanie seba, a nie druhého človeka; ten druhý človek vždy sa bude nám v takých prípadoch vymykať. Treba predovšetkým hľadať a nájsť seba, nájsť človeka v sebe, nájsť v sebe ľudský postoj, ľudské pochopenie, odpustenie, ľudskú žičlivosť, trpezlivosť, zhovievavosť. Až za takejto podmienky môžeme nájsť niekoho druhého strateného.
      Pekne to ktosi povedal: Blahoslavená hodina, v ktorej duša spravodlivého objíme zblúdenú dušu ako sestru a vidí len jej slabosť, jej utrpenie a jej skryté svetlo - a nevidí tiene, aké ona má za sebou; keď ju nájde, raduje sa radosťou, ktorá sa nepodobá žiadnej inej pozemskej radosti.
      Možnosť nájsť zblúdeného človeka sa otvára zvláštnym spôsobom prostredníctvom eucharistického zjednotenia s Ježišom Kristom, ktorý - ako povedal Ján Pavol II. -je neklamnou cestou k druhému človeku.


07.10.2004 - 05:55   JR  
» Re: Lk 15, 01-10

Pastýřský úřad církve
V Ježíšově řeči o dobrém pastýři, který sbírá ztracené ovce, je naznačena i funkce církve. Ježíš přijímá k sobě slepého od narození, kterého vyloučili ze synagogy a pronáší řeč o svém ovčinci (Jan 9 a 10). Po vzkříšení pak dostává Petr poslání, aby pásl jeho beránky (Jan 21,15 nn.). List k Efesanům (Ef 4,11 ) mluví o „pastýřích“ v křesťanských obcích, kteří mají střežit stádo. sv. Pavel opakuje táž slova v řeči, která je zaznamenána ve Skutcích apoštolů: „Dbejte na sebe i na celé stádo, ve kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali církev Boží, kterou si získal svou krví“ (Sk 20,28). Když to budou dělat dobře, slibuje se jim v Prvním listě sv. Petra: „Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího věnce slávy“ (1 Petr5,4).


07.10.2004 - 05:55   JR  
» Re: Lk 15, 01-10

Ježíš - dobrý pastýř
V evangeliu sv. Jana (Jan 10) se Ježíš sám představuje jako jediný a pravý pastýř lidu, který vede stádo po cestě k Otci. Aplikuje na sebe to, co předpověděl Ezechiel (Ez 34). Toto prohlášení zapadá do celkové sféry všech čtyř evangelii. jeho narození se uskutečnilo ve stáji a pastýři jsou první svědkové jeho příchodu na svět. Začíná svou kazatelskou činnost a má soucit se zástupy, protože byli lidé jako ovce bez pastýře (Mt9,36). „Malé stádo“ učedníků je obraz církve, kterou zakládá. Je si vědom, že musí odvážně hájit své ovce před dravými vlky (Mt 10,16). Na konci věků pak definitivně oddělí své ovce od kozlů (Mt 25,31 nn.). I epištola k Židům (Žid 13,20) představuje Krista jako „velkého pastýře ovcí“. Apokalypsa sv. Jana pak spojuje dva protikladné obrazy: Ježíš tuje jako beránek, ale ten beránek se stane pastýřem (Zj 7,17).


07.10.2004 - 05:54   JR  
» Re: Lk 15, 01-10

Ztracená ovce
Přirovnání Boha k pastýři ovcí vyrůstá z prostředí, ve kterém žili aramejští nomádi, kteří se stali praotci izraelského národa. Ten patřil dlouhou dobu k pastýřské civilizaci. V metafoře pastýře vynikají především dva prvky. Pastýř má autoritu nad stádem. On je vede, kam chce. Ale z druhé strany on má také za stádo odpovědnost, která se promění v sympatii. Ke svým ovcím přilne a bolí ho, když se ztratí. Je pochopitelné, že se ve Starém zákoně zdůrazňoval častěji ten první pohled. Bůh musel Židům zdůrazňovat, že se mají poddávat jeho vedení, aby se neztratili. V Novém zákoně dává Ježíš důraz víc na prvek druhý. Je uprostřed lidu, který už pobloudil. Proto jim ukazuje, že je chce znova vést a že se nemusí bát k němu navrátit. Nebát se vrátit, to je poselství evangelia i pro dnešní svět. Nikdo není beznadějně ztracen, dokud má touhu po prvním domovu, tj. přátelství s Bohem.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet