20.apríl 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Čas sú peniaze. Len zriedka vyslovia ľudské ústa čosi hanebnejšie. Táto zhubná mentalita nám prenikla do krvi ako smrtiaci jed.”

~ROMANO GUARDINI~

12.06.2003 - (čítanosť2149 reakcie5)


Mk 11, 27-33

      27 A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší 28 a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ 29 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. 30 Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 32 Ale ak povieme: Od ľudí,“ - to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. 33 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

27-33.      Mt 21, 23-27; Lk 20, 1-8.

      Archív / Kartotéka
12.06.2003 | Čítanosť(2381)
Mk 11, 12-26
12.06.2003 | Čítanosť(1880)
Mk 11, 1-11


28.11.2006 - 19:51   a.o.  
» Mk 11,27-33

Jakou mocí to děláš?
Na tuto oprávněnou otázku národní elity (která zahajuje sérii tzv. „jeruzalémských sporů“ v Mk 12), klade Ježíš otázku ještě zásadnější. Měl-li Jan Křtitel pravdu, pak Izrael od hříchu nezachrání zritualizovaná bohoslužba, ale osobní a radikální obrat k Bohu. Kdo však nemá odvahu nechat si zpochybnit určité zaběhlé koleje své zbožnosti, nenaváže s Ježíšem rozhovor.


10.01.2005 - 13:24   JR  
» Re: Mk 11, 27-33

Milovat Boha celou silou
Jaké síly má člověk? jejich mnoho: tělesné, duševní, mravní. Jsme každý jiný. Ale jisté je, že bychom všichni dokázali víc, než skutečně děláme. V denním životě se nezvedá to, co bychom doopravdy vyzvedli, nepracuje se tolik, kolik bychom dokázali. Ten rozdíl se ukáže ve výjimečných dobách. Tak například vzpomínají lidé na dobu války a povzdechnou si: Nikdy bych nevěřil, že člověk dokáže tolik snést. Za války se to dělalo proto, aby se zachránil život. Světci dokázali podobné výkony pro lásku Boží. Někdy považujeme jejich skutky za zázračné. Ale ne jsou vždycky. Člověk dokáže opravdu mnoho, velké věci. Ale dokáže i opak. Udělá daleko méně, než by snadno mohl. To pak jsou naše hlavní viny, ze kterých se vyznáváme na počátku mše: „že nekonám to dobré, které mohu“. Probudit své síly je známka svěžesti v tělocviku, ve studiu i v mravním životě.


10.01.2005 - 13:23   JR  
» Re: Mk 11, 27-33

Milovat celou duší, celou myslí
Je pochopitelné, že často myslíme na to, co máme rádi. Zamilovaný mladík špatně studuje, protože i při matematice myslí na své děvče. Ale přece jen na ně nemyslí stále. O myšlence na Boha však říkají, že má být nepřetržitá, bez ustání, spojená s každým dechem a s každým tlukotem srdce, jak říkali východní mniši, zvaní hesychasté. Hřešíme v tom okamžiku, když zapomeneme na Boha, píše sv. Basil. Ale je něco takového vůbec možné? Autoři tento problém řeší, když mluví o dobrém úmyslu, který musí být při každém dobrém skutku. Rozlišují úmysl vědomý a podvědomý. Rozhodl jsem se například, že pojedu vlakem ve 12 hodin. Mezitím balím věci a uklízím světnici. Na vlak nemyslím, ale všechno, co dělám, závisí od onoho prvního rozhodnutí. Ten, kdo se rozhodl nedělat zle, zachovávat Boží přikázání, podvědomě, ve svědomí stále myslí na Boha. Je ovšem dobře, když se ten úmysl častěji obnoví.


10.01.2005 - 13:23   JR  
» Re: Mk 11, 27-33

První přikázáni: milovat Boha
České sloveso milovat souvisí s přídavným jménem „milý“ a s podstatným jménem „milost“. Cítíme totiž zvláštní náklonnost k tomu, co je nám milé. Milujeme tedy krásnou krajinu, hudbu, příjemné lidi. jsou nám ty věci milé, protože lahodí, jak se říká, našim smyslům. Boha však nevidíme, přímo neslyšíme. Myšlenka na něho se zdá neurčitá, vybledlá. Jak ho tedy můžeme milovat? Správně ujišťují autoři, že se pravá láska nemůže vyčerpávat jenom v pocitech libosti. Pak by skoro nikdo neměl rád své povinnosti a na dlouho ani lidi. I ti nejpříjemnější se časem zhatí. Miluji doopravdy bližního, až když se rozhodnu, že mu nikdy neublížím a že nikdy nebudu jednat tak, abych poškodil jeho zájmy. Bůh své zájmy a svá přání vyjádřil v přikázáních. Je tedy prvním a nejdůležitějším projevem lásky k Bohu zachovávat přikázání. „Kdo zná moje přikázání a zachová je, ten mě miluje“ (Jan 14,21).


23.09.2003 - 17:42   P. Tadeusz Olszański CM – P. ThDr. Ľubomír Stanček  
» Mk 11, 27-33

      Pán Ježiš výrazne poukazuje na nedôslednosť židovských veľkňazov a zákonníkov. Ak si myslia, že Jánov krst bol božskou vecou – prečo mu teda neverili? Prečo ho neprijali? Otvorene nepopierajú božský pôvod Jánovej misie, pretože sa boja ľudu.
      Ale podobný nedostatok dôslednosti pozorujeme aj u niektorých osôb naoko-veriacich. Chcú pokrstiť dieťa, chcú preň túto sviatosť – ale sami otáľajú s pristúpením k sviatosti zmierenia a Eucharistie. Pokrstia toto dieťa – ale nedbajú o jeho náboženskú formáciu. Zaručujú sa, že veria v Boha – a na druhej strane obžalovávajú tohto Boha zo všetkého zla, ktoré sa vyskytuje na svete. Praktizujú účasť na sviatostiach – ale nepraktizujú základné zásady lásky k blížnemu. Povediac stručne: veria – ale neveria; veria – ale nekonajú; veria v Krista – ale neveria Kristovi.
      Vážnym ohrozením pre súčasnú náboženskú vieru je tzv. selektivizmus: preberanie medzi pravdami viery; verí sa v jedny – iné sa odmietajú. Ale všetky pravdy viery sú medzi sebou logicky spojené: jedna slúži za základ druhej a jedna z druhej vyplýva. Rozumný človek, keď prijíma jednu pravdu – musí prijať i ostatné; a ak sa spochybňuje jedna – musí sa tiež spochybniť celý rad iných – a nakoniec sa celá táto logicky skonštruovaná stavba viery môže rozpadnúť.
      Obetujme Kristovi celú našu vieru – nielen po určitú hranicu. Nepripájajme sa k tým, ktorí veria – ale neveria. Počas tejto sv. omše vzbuďme úkon viery vo všetky pravdy Krista, ktorý za všetky svoje pravdy dáva svoj život.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet