25.august 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.”

~CARLO CARRETTO~

? - (čítanosť0 reakcie5)

30.12.2006 - 11:36   642  
» Ex 3,1-6.9-12

Hospodin se zjevil v plameni ohně, který šlehal ze středu keře.
Mojžíš jako jeden z proroků přijímá Boží slovo a je pověřen přinést ho Izraelitům. Toto slovo je zprávou o jejich vysvobození. Bůh se zjevuje Mojžíšovi uprostřed keře jako živý plamen. Je to plamen, který nic nestráví, poněvadž nepotřebuje být živen. Bůh není jakousi neživou vesmírnou energií, ale živou osobou, která se zcela dobrovolně o člověka stará a vyvádí ho z otroctví hříchu.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Ex 3,13-20

Já jsem, který jsem! Ten, který jest, posílá mě k vám.
Celá skutečnost vyvedení z Egypta a všechny události s tím spojené se stanou vysvětlením toho, co znamená jméno Hospodin, které Bůh zjevil Mojžíšovi. Bůh nemá jiné jméno než to identické s jeho dílem spásy. Toto jméno je i ve své gramatické slovesné formě dynamické a náleží tomu, který se stále zjevuje těm, kdo věří. Bůh nikdy nepřestane zjevovat své jméno, protože nikdy neskončí jeho spásonosné konání.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Gn 1,1-19

Bůh řekl a stalo se tak.
První stránky Bible nechtějí vědecky vysvětlit jak bylo všechno stvořeno. Chtějí jazykem víry říci člověku víry, že všechno pochází od Boha, že on svým slovem všechno učinil. Biblický pisatel vidí Boží dílo a je uchvácen jeho krásou, řádem a dobrotou. Každé generaci je dáno více proniknout do nesmírného tajemství Božího stvoření. Růst poznání by měl být úměrný růstu obdivu vůči Tvůrci.


01.01.1970 - 01:00     
» ~


01.01.1970 - 01:00     
» ~© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet