24.máj 2019

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Boha vidia tí, ktorí ho vidieť môžu, tí, čo majú duchovné oči otvorené. Všetci majú oči, ale niektorí ich majú zakalené a nevidia svetlo slnka. Ale ak slepí nevidia svetlo, to ešte neznamená, že slnko nesvieti; slepí to musia pripísať sebe a svojim očiam... Tak ani človek, ktorý má v sebe hriech, nemôže vidieť Boha.

~sv. Teofil Antiochijský~

? - (čítanosť0 reakcie5)

30.12.2006 - 11:36   642  
» Ex 3,1-6.9-12

Hospodin se zjevil v plameni ohně, který šlehal ze středu keře.
Mojžíš jako jeden z proroků přijímá Boží slovo a je pověřen přinést ho Izraelitům. Toto slovo je zprávou o jejich vysvobození. Bůh se zjevuje Mojžíšovi uprostřed keře jako živý plamen. Je to plamen, který nic nestráví, poněvadž nepotřebuje být živen. Bůh není jakousi neživou vesmírnou energií, ale živou osobou, která se zcela dobrovolně o člověka stará a vyvádí ho z otroctví hříchu.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Ex 3,13-20

Já jsem, který jsem! Ten, který jest, posílá mě k vám.
Celá skutečnost vyvedení z Egypta a všechny události s tím spojené se stanou vysvětlením toho, co znamená jméno Hospodin, které Bůh zjevil Mojžíšovi. Bůh nemá jiné jméno než to identické s jeho dílem spásy. Toto jméno je i ve své gramatické slovesné formě dynamické a náleží tomu, který se stále zjevuje těm, kdo věří. Bůh nikdy nepřestane zjevovat své jméno, protože nikdy neskončí jeho spásonosné konání.


30.12.2006 - 11:36   a.o.  
» Gn 1,1-19

Bůh řekl a stalo se tak.
První stránky Bible nechtějí vědecky vysvětlit jak bylo všechno stvořeno. Chtějí jazykem víry říci člověku víry, že všechno pochází od Boha, že on svým slovem všechno učinil. Biblický pisatel vidí Boží dílo a je uchvácen jeho krásou, řádem a dobrotou. Každé generaci je dáno více proniknout do nesmírného tajemství Božího stvoření. Růst poznání by měl být úměrný růstu obdivu vůči Tvůrci.


01.01.1970 - 01:00     
» ~


01.01.1970 - 01:00     
» ~© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet