19.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kresťan je človek, ktorý s túžbou očakáva Krista – nie zisk alebo vyznamenanie, moc, slávu či úžitok. S túžbou hľadí v ústrety Vykupiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.

~John Henry Newman ~

Kľúčové slová: Sobášna homília (36)
Počet: 36
ARCHÍV
29.05.2007 -

Homília
Téma: Sobášna homília

2293 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska – prameň vernosti / Jn 15, 9-12

2430 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Bez lásky sa nedá žiť / Mt 22, 34-40

2924 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Jednota / Jn 17, 20-26

2411 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Trvalá jednota / Mk 10, 6-9

2390 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ovocím prežívanej lásky je radosť / Jn 15, 9-12

2513 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poďakovanie za jednotu v láske / Jn 17, 20-26

2386 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježiš – vzor obetavej lásky / Jn 15, 12-16

2382 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele / Mk 10, 1-12

3076 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poukázať na jednotu v manželstve/ Mk 10,7

2465 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

2427 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželstvo ako sviatosť / Mt 19, 3-6

2507 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 3-6

2396 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pravá láska / Mk 10, 6-9

3505 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Na spoločnej ceste dialógom / Mt 19, 3-6

2385 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželská láska / Mk 10, 6-9

2393 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Modlitba – záruka rastu v láske / Jn 15, 12-16

3013 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Svetlo sveta a soľ zeme / Mt 5, 13-16

2537 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život / Mt 19, 3-9

2765 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne / Mk 10, 6-9

2450 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Áno Bohu, áno láske / Jn 13, 34

2511 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mk 10, 7-9

2474 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Cesta s Kristom v manželstve / Jn 6, 60-69

2537 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska a manželstvo /1 Kor 13, 1-13

2744 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Buďte milosrdní a majte lásku / Lk 6, 27-38

2414 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježišova ponuka lásky / Lk 10, 27

2522 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Životné šťastie / Jn 2, 1-12

5336 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Čo zabezpečí šťastné manželstvo? / Lk 10, 30-37

3539 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Oheň som prišiel vrhnúť na zem... / Lk 12, 49-51

2417 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Starosť o druhého / Lk 10, 38-42

2733 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Milujte sa navzájom / 1 Kor 12, 31-13, 8a; Jn 15, 12-16

2447 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-12

2871 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Je láska prikázaním? / Mt 22, 35-40

4031 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Dom na skale / Mt 7, 21-27

9290 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 5-6

4469 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pevný základ / Mt 7, 21. 24-25

6320 / 0 


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet