25.máj 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď hľadím na Pána, počúvam jeho slová a uvažujem o ňom, prebúdza sa vo mne odpoveď: úcta, vzývanie, pokora, ľútosť, veľkodušnosť, viera, nádej, láska, vďaka, radosť, oddanosť. To všetko sa ozýva, keď sa modlím Ježišovo meno.

~J. Boure~

Kľúčové slová: Jn 3 (50)
Počet: 50
ARCHÍV
27.04.2016 -

Myšlienky... 46/2016
Téma: Jn 3, 16

668 / 0 
16.01.2010 -

Myšlienky... 3/2010
Téma: Jn 3, 30 / Pokora

834 / 0 
13.01.2007 -

Výstrižky
Téma: Lk 3, 22 / Jn 3,5

902 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 14

806 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 17

825 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 3, 18

845 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 3,14-21 / Nedeľa - čas oddychu.

945 / 0 
02.12.2006 -

Archív
Téma: Jn 3, 3

706 / 0 
17.10.2006 -

Myšlienky... 384/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

554 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: 14. september Povýšenie svätého Kríža / Jn 3,13-17 / Znamenie Syna človeka

762 / 0 
06.09.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

572 / 0 
23.06.2006 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

684 / 0 
28.04.2006 -

Myšlienky... 168/2006
Téma: Jn 3, 16

751 / 0 
21.04.2006 -

Myšlienky... 160/2006
Téma: Jn 3, 30

725 / 0 
15.04.2006 -

Myšlienky... 156/2006
Téma: Jn 3, 5

720 / 0 
30.03.2006 -

Homília
Téma: 14. apríl sv. Lidvina / Jn 3,31-36 / Svedectvo

1021 / 0 
01.03.2006 -

Myšlienky... 42/2006
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

527 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1470 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1464 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

808 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

756 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

553 / 0 
06.09.2005 -

Myšlienky... 145/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

554 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

845 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

674 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

784 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

940 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

834 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

913 / 0 
26.03.2005 -

Myšlienky... 98/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Jn 3, 1-15

551 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1334 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Jn 3, 22-36

753 / 0 
11.01.2005 -

Myšlienky... 12/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením svätého kríža / Jn 3, 14-15

830 / 0 
24.11.2004 -

Myšlienky... 216/2004
Téma: Hriech / Jn 3, 16 / 2 Kor 5, 17 / 1 Jn 7

1235 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 199/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Zlo / Lk 13, 1-5 / Jn 3, 15-18 / Zjv 20, 14

1182 / 0 
28.10.2004 -

Myšlienky... 149/2004
Téma: Myslieť na večný život / Jn 3, 36

793 / 0 
18.06.2004 -

Myšlienky... 65/2004
Téma: Kristus / Jn 3, 16

1036 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi / Jn 3,16-18

835 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 48/2004
Téma: Milosť / Obrátenie / Život / Jn 3, 16-17

2055 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 8/2004
Téma: Miera Božej lásky / Láska / Jn 3, 13-17

1075 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznajme v láske svoju spásu / Slová o láske nestačia, sú potrebné činy. / Jn 3, 14-21

1035 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je naším znamením / Jn 3, 14-21

938 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 183/2003
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

1199 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60c/2001
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16

1711 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 124/2001
Téma: Človek – nové stvorenie / Jn 3, 1-15 / 2 Kor 5, 15-21

1430 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 127a/2001
Téma: Láska / Koho miluje Boh? / Jn 3, 16-21

1636 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2002
Téma: Boh / Radosť / Jn 3, 31-35

1539 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Štvrtok po Pasche / Jn 3, 1-15

656 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Utorok po nedeli o Tomášovi / Jn 3, 16-21

644 / 0 
20.06.2003 -

Príhovor
Téma: Sobota po Pasche / Jn 3, 22-33

530 / 0 


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet