24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Treba sa vedome zúčastňovať na každodennom živote, ktorý sa okolo nás odvíja. A to nielen na súkromnom živote jednotlivcov, ale aj na veľkých udalostiach, ktoré sa odohrávajú v našich časoch pred našimi očami.”

~CHIARA LUBICHOVÁ ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť690 reakcie0
(Share 206 0)


Pondelok po 3. ned. po ZSD / Mt 11, 2-15

Príhovor

      Dnešné evanjelium azda mohlo niekoho uviesť aj do pochybností. Je toto skutočne sv. Ján Krstiteľ? Poznáme ho ako neohrozeného proroka a teraz jeho slová prezrádzajú akoby pochybnosti.
      Musíme sa vžiť do jeho stavu. Sedí vo väzení a rekapituluje svoj život. Veľmi dobre poznal prorocké predpovede okolo Mesiáša a z nich vyrástla konkrétna predstava toho, kto mal prísť. I prišiel: Ježiš z galilejského Nazareta.
      Neprichádza však Boží súd. Mocní ostali na svojich miestach, Rím naďalej ovládal krajinu, krivda a neprávosť sa naďalej šírili, chudobní naďalej ostávali bez svojich práv. Ani stopa po radikálnych zmenách, Preto, aby sa zbavil pochybností, ktoré sa ho zmocňovali, prostredníctvom poslov sa pýta priamo Ježiša Krista: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“(Mt 11, 3)
      Ježišova odpoveď je krátka a vecná. Uvádza naplnenie proroctiev o Mesiášovi: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Naplnenie týchto proroctiev Jánovi stačí na potvrdenie pravosti Mesiáša.
      Určite skoro všetci Židia mali inú predstavu o príchode Mesiáša, preto Ježiš vyhlasuje za blahoslaveného každého, kto s vierou príjme takýto Boží poriadok, takéto predstavenie Božieho Syna ako Mesiáša Izraela.
      V tom je aj poučenie pre nás, ktorí len n ťažko chápeme Božie myšlienky a úmysly. Božie zmýšľanie je iné než naše, preto, namiesto pochybností, máme prijať všetko, čo nám Boh cez svojho Syna zvestoval. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(3715)
Mt 11, 20-27
12.06.2003 | Čítanosť(3204)
Mt 11, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3185)
Mt 11, 2-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet