23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Učte sa od samého začiatku poslušnosti. Tá vás povedie priamo k Bohu. Nie je treba, aby ste išli krivou životnou cestou. Nikdy, nikdy neurobíte chybu, nikdy neuhnete z cesty, ak pochopíte tento rozdiel: Možno, že sa predstavený dopustí chyby, keď vám povie, že máte urobiť to či ono. Možno, že urobím chybu ja a poviem sestre, aby urobila to a išla sem alebo tam. Ale sestra, ktorá urobí, čo poviem, je neomylná. To isté platí o vás, bratia.

~Matka Tereza ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť708 reakcie0
(Share 195 0)


Jn 17, 6-11

Príhovor

      Denne pri sv. liturgii počúvame slová sv. evanjelia. Vieme, že sú to slová, ktoré nám zvestoval sám Boh, Ježiš Kristus, pre naše dobro a spásu. Ale ako má vyzerať pravý vzťah k Božiemu slovu?
      Naša odpoveď na Božie slovo má mať tri stupne, ako ich opisuje náš Spasiteľ.
      Vo svojej modlitbe hovorí o učeníkoch, ktorí prijali Božie slovo. To je ten prvý stupeň – prijať Božie slovo. Teda nie len vypočuť, ale otvoriť sa celou dušou, celým srdcom, ako dar, ktorý nás privádza k večnému životu.
      Druhý stupeň sa odvíja od Ježišových slov: „... naozaj spoznali, že som vyšiel od teba...“ Prijať Božie slovo je prvým krokom aj vtedy, keď ho úplne nechápeme. Poznanie zvestovanej pravdy je vždy druhým krokom. Prijatie Božieho slova s plnou dôverou privoláva milosť jasného poznania.
      Tretí stupeň Ježiš charakterizoval takto: „... a uverili, že si ma ty poslal.“ Pevná, stále vzrastajúca viera je dôsledkom prijatia a poznania Božieho slova.
      Veľký duchovný úžitok z Božieho slova má ten, kto ho prijíma, poznáva a tým dáva väčší vzrast svojej viere.
      Božie slovo je pre nás veľký dar. Rozvíjajme ho prijímaním a poznávaním, aby rástla naša viera. Amen.
16.08.2007 | Čítanosť(4027)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2485)
Téma: Jn 17, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2472)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet