25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pýcha je zapretie Boha, zoznámenie sa s diablom, pohŕdanie ľuďmi, matka skazy, znamenie neplodnosti duše, útek od Božej pomoci, prameň hnevu, bašta démonov, úschovňa hriechov, príčina nelásky.

~sv. Ján Listvičník ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť985 reakcie0
(Share 237 0)


Téma: Nebeské kráľovstvo / Mt 13, 44-50

Myšlienky... 83/2000

AI       Človek denne prijíma mnoho informácií. Na niektoré hneď zabudne, iné zanechajú akúsi matnú spomienku. No tie, ktoré sa ho osobitným spôsobom dotýkajú, použije pre vlastné dobro.
KE       Ježiš Kristus nám dnes dáva veľmi dôležitú informáciu. Týka sa každého jedného z nás. Hovorí o nebeskom kráľovstve, ktoré sa raz má stať našim trvalým domovom. Prijmime túto informáciu vlastné dobro.
DI       V Kristovej náuke môžeme spozorovať trojaký význam nebeského kráľovstva. V prvom význame ide o vnútorné Božie kráľovstvo v dušiach ľudí, ktorí prijímajú Kristovo posolstvo, pokáním sa zriekajú hriechov. Umožňujú, aby v nich Boh kraľoval tým, že sa usilujú v láske a svätosti plniť jeho vôľu.
       V druhom význame nebeské kráľovstvo znamená aj viditeľnú spoločnosť, Cirkev, ktorú ustanovil Kristus. Ľudia do nej vstupujú prijatím sviatosti krstu, čím sa zaväzujú k úcte a službe Trojjedinému Bohu.
       Napokon nebeské kráľovstvo znamená stav večnej nebeskej blaženosti, ktorú dosiahnú tí, čo verne plnili Božiu vôľu.
       Aj keď spoznávame tieto tri významy, predsa ide o to isté Božie kráľovstvo. Je len akoby v trojitom stave, veľmi úzko navzájom prepojené.
       Večná nebeská blaženosť je podmienená prítomnosťou vnútorného Božieho kráľovstva na zemi. Aby Kristus mohol kraľovať v ľudskom srdci, človek musí rásť v poznávaní jeho náuky a neustále sa posväcovať. To sprostredkováva Cirkev. Vyučuje a posväcuje. V Kristovi sa zjednocujú tieto tri významy nebeského kráľovstva v jeden nerozdeliteľný celok. (Podľa: Malý teologický lexikón, s. 249)
PAR       Je veľmi dôležité hľadať a prijať toto nebeské kráľovstvo. Ide o nevyčísliteľnú hodnotu. Ježiš ho prirovnáva k pokladu ukrytému na poli. Človek, ktorý ho našiel a spoznal jeho hodnotu, ani na okamih neváha. Plný radosti ide, zbavuje sa všetkého, len aby mohol kúpiť to pole a s ním tak vlastniť aj poklad.
       K informácií o nebeskom kráľovstve sa musí zaujať pevný postoj. Nikto nemôže obísť túto informáciu s tým, že sa ho netýka. Ježišovo druhé podobenstvo pripomína, že podľa tohto postoja sa bude deliť ľudstvo na dve časti. Účasť na blaženosti nebeského kráľovstva budú mať tí, ktorí už tu na zemi s ochotou prijali Božiu vládu. Tá druhá polovička bude navždy zavrhnutá. Je preto dôležité zaujať správny postoj k dnešnej informáciu, ktorú nám dáva evanjelium.
MY       Len ťažko môžeme hľadať nejaké rozumové zdôvodnenia, pretože naše obmedzené chápanie nie je schopné pochopiť niečo tak veľké. Informáciu o nebeskom kráľovstve musíme prijať vo viere.
       Istý malý chlapec si púšťal šarkana. Bol k tomu vhodný deň. Fúkal svieži vietor a po oblohe sa naháňali veľké mraky. Šarkan stúpal vyššie a vyššie, až nakoniec zmizol v oblakoch. Len napätý motúzok prezrádzal, kde asi je.
       „Čo to robíš?“ spýtal sa chlapca akýsi pán.
       „Púšťam šarkana,“ odpovedal s istotou.
       „Tak šarkana?“ udivene sa spýtal pán. „A vieš to isto? Veď ho nevidíš.“
       „Nie,“ odpovedá mu chlapec. „Nevidím, ale každú chvíľu cítim, ako ma ťahá za ruku a tak viem celkom určite, že tam stále je.“ (Billy Graham, Pokoj s Bohem, (bez údajov), s. 44.)
ADE       Ani my nevidíme realitu nebeského kráľovstva, ale s istotu o jeho existencii nám dáva to tiché a jemné Božie ťahanie, ktorým nás Boh chce pripútať k sebe. Cítime ho v srdci v tých zvláštnych okamihoch, keď nás niečo osloví tak hlboko, že nám celé vnútro jasá nad tak zreteľnou Božou prítomnosťou.
       Ak dokážeme pozemskú informáciu prijať pre vlastné dobro, buďme rovnako múdri a pohotoví k prijatiu informácie z neba pre dobro našej duše. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(3328)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3235)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3038)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet