23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    My k cirkvi nepatríme - my ňou sme.

~Pius XII.~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1301 reakcie0
(Share 268 0)


Téma: Chlieb / Mt 6, 11

Myšlienky... 277/2002

       „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ (Mt 6, 11).
      Prosba o chlieb v sebe zahŕňa všetky základné potreby pre náš pozemský život. Na druhej strane nás táto prosba poúča o jednoduchosti života. Neprosíme o delikatesy, ale o nutné životné potreby.
      Vo Svätom písme máme vyše 300 miest, kde je zmienka o chlebe.
      Chlieb je symbolom pohostinnosti, keď sa Pán zjavil Abrahámovi (Gn 18, 1-8). Abrahám bežal zo svojho stanu v ústrety neznámym, aby im ponúkol svoju pohostinnosť. „Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka; donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočiňte si pod stromom! Prinesiem kúsok chleba a posilníte sa“ (Gn 8, 3-5). Pre tento prejav pohostinnosti sa mu dostalo Božieho požehnania.
      Zmienku o chlebe nachádzame aj v Jakubovom sľube: „Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom a tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky“ (Gn 28, 20-22).
      Jozef z Egypta prostredníctvom bratov zasiela svojmu otcovi „desať oslov obťažených najlepšími egyptskými plodinami a desať oslíc obťažených zrnom, chlebom a jedlom pre svojho otca na cestu“ (Gn 45, 23).
      Nemôžeme vynechať zmienku v knihe Exodus: „Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dna jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela“ (Ex 12, 15).
      Kniha prísloví obsahuje takéto blahoslavenstvo: „Požehnaný bude, kto vie dobrým okom pozerať, lebo dáva chudákovi zo svojho chleba“ (Pr 22, 9).
      Ježiš Kristus pripomína radu, ktorá sa nachádza v Knihe prísloví: „Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladní, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody piť“ (Pr 25, 21).
      Na ceste do Emauz dvaja učeníci nespoznávajú Ježiša Krista, kým kráča s nimi. Ale keď večer láme chlieb, ich oči sa otvorili a spoznali ho (porov. Lk 24, 13-35).
      Týchto pár miest zo Svätého písma nás vedie k poznaniu, že chlieb je jedným z významných symbolov v Písme. Spomedzi všetkých zmienok o chlebe však najvýznamnejším je šiesta kapitola svätého evanjelistu Jána, ktorá zaznamenáva Ježišove slová: „Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6, 48-51).
      Pokazené veci môže dať opraviť odborníkom, môžeme si zaplatiť ľudí, ktorí vylepšia a skrášlia prostredie, v ktorom žijeme, dokonca i niektoré svoje úlohy môžeme zveriť iným. No nikto nemôže za nás „jesť Chlieb večného života“.
       „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ (Mt 6, 11).
20.06.2003 | Čítanosť(1937)
Téma: Chlieb / Život / Mt 6, 11
12.06.2003 | Čítanosť(6004)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3884)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3841)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet