24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Neustále kvapkanie prederaví kameň.

~T. Lucretius ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť691 reakcie0
(Share 232 0)


Téma: Modlitba / Jak 5, 13-16

Myšlienky... 260/2002

      Dnešný človek sa venuje mnohým problémom, ktoré ho obklopujú v každodennom živote. A často sa zdá, že je bezradný, že z niektorej situácie niet východiska. Zabúda však na veľkú moc, ktorá sa mu ponúka k vyriešeniu jeho ťažkostí. Je to modlitba. Svätý apoštol Jakub to pripomína slovami: „Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech... sa nad ním modlia... Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 13-16).
      Ak je to tak, prečo v našom živote je modlitba často odsúvaná do pozadia, ba neraz aj zanedbávaná? Možno často aj preto, že modlitba je pre nás ako by čarovný prútik: ak máme problémy, že jediným švihnutím ich odstránime.
      Čo je modlitba a ako má vyzerať naša odpoveď Bohu, vidíme už v Starom zákone u Abraháma. Abrahám prosil Boha o milosť pre obyvateľov miest Sodoma a Gomora. Na jeho prosbu Boh je ochotný nepotrestať mestá, ak sa v nich nájde 50, 30 alebo aspoň 10 spravodlivých. Z toho je vidieť, akú vážnosť a silu má prosebná modlitba pred Bohom a že Boh skutočne prijíma prosby svojich verných (porov. Gn 18, 20-32).
      Za čias izraelského kráľa Achaba žil prorok Eliáš. Tento kráľ nežil podľa Božej vôle, a preto prorok Eliáš oznamuje Boží trest.
      V krajine nebude ani vody, ani rosy, ale bude veľká suchota (porov. 3 Kr 17, 1-2). Svätý Jakub pripomínajúc túto starozákonnú udalosť, píše vo svojom liste, že „Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod“ (Jak 5, 17-18).
      Aj apoštoli sa pýtali svojho Učiteľa, ako sa majú správne modliť. On ich počuje: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí dostane, a kto hľadá nájde a kto klope, tomu otvoria“ (Mt 7, 7-8).
      Abrahám toho od Boha veľa nevyprosil, pretože v Sodome a Gomore sa nenašlo ani desať spravodlivých. Mohli by sme teda pochybovať o účinku modlitby. Vo Svätom písme však máme napísané jasne: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia“ (Mt 7, 11).
      U Abraháma ako aj u Eliáša je pozoruhodná ich dôvera v Božiu dobrotu. Lebo Božia dobrota je veľká. Avšak veríme tomu? Veríme, že Boh je dobrý aj napriek toľkým zmätkom v každodennom živote, ktoré na nás doliehajú? Vieme si predstaviť, že Boh je dobrý, že myslí s nami dobre, že nám nedá kameň, ak ho prosíme o chlieb, alebo nedá nám hada, ak ho prosíme o rybu? (porov. Mt 7, 10).
      Sören Kierkegaard v jednej modlitbe takto volá k Bohu: Bože, ty si predsa nezabudol na človeka. Ty vieš k nemu rýchle nájsť cestu, tak rýchle ako blesk. A ak váhaš, nie je to zdĺhavosť, pretože len poznáš rýchlosť svojej pomoci. Aj keď sa oneskoruješ, nie je malicherná zdržanlivosť, ale otcovská šetrnosť, ktorá pre svoje deti uchováva to najlepšie, na najlepšom mieste, pre svoj najlepší okamžik.“
      Svätý Makar Egyptský, pustovník (+390), nás zasa takto poučuje o modlitbe: „Keby bol ten slepec na ceste nekričal a tá žena k Ježišovi nepristúpila, neboli by vôbec uzdravení. Tak i ten, kto z vlastnej vôle a z pevného presvedčenia nepríde k Pánovi a nebude k Pánovi volať a nebude ho prosiť plnou vierou, nedosiahne uzdravenie.“
      Preto povznesme svoju myseľ k Bohu a s dôverou ho prosme. Verme v Božiu dobrotu. Modlitba viery (Jak 5, 15) spôsobí, že nám Boh nedá hada, keď ho budeme prosiť o rybu, alebo nedá nám kameň, keď budeme prosiť o chlieb.
11.07.2003 | Čítanosť(3582)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2827)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2765)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2750)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2554)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet