24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba sa ma vnútorne dotýka a pomáha mi. Robí mi dobre, keď sa ma niečo vnútorne dotýka.

~Bernard Shaw ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1716 reakcie0
(Share 391 0)


Téma: Kristus / Mt 3, 17 / Lk 4, 24

Myšlienky... 258/2002

      Tajomné, zázračné Kristovo narodenie z Panny Márie, ktoré sa stalo mocou Svätého Ducha (porov. Lk 1, 35), je heslom odporu u všetkých, ktorí vidia v Kristovi púheho, hoci najdokonalejšieho človeka. Podivuhodné zjavy, ktoré sprevádzali jeho narodenie, spev anjelov, príchod mudrcov z Východu k jeho kolíske, zapadajú často do zabudnutia. Ale len čo vo svojich tridsiatich rokoch sa verejne objaví na jordánskych brehoch, samotné nebo svedčí o jeho pôvode. Pri jeho pokrstení sa otvárajú nebesá, zostupuje Svätý Duch v podobe holubice a z neba počuť hlas nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17).
      Zástupom je dovolené nazrieť do tajomstva jeho pôvodu. Prišiel z neba. Je to Boží Syn. Ale jeho sláva len pomaly rastie. Pýcha sa mu však kladie na odpor. Keď v nazaretskej synagóge vykladá svojim rodákom proroka Izaiáša, že toto slovo proroka sa spĺňa na ňom, že on je národmi očakávaný Mesiáš, poslucháči sú jeho slovami pohoršení: On, Jozefov syn, že je Mesiášom? Je to rúhanie! A už ho vyhnali z mesta až na vrch, odkiaľ ho chceli zhodiť (porov. Lk 4, 16-30., Jn 6, 42). Len majestátny Kristov pokoj ich zadržal, aby nevykonali svoj úmysel. „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti“ (Lk 4, 24), s bolesťou hovorí Ježiš Nazaretský a odchádza z mesta, v ktorom žil do svojich tridsiatich rokov a viackrát sa do neho nevracia. Simeonove slová, že bude znamením, ktorému budú odporovať (porov. Lk 2, 34), v Kristovom rodisku najskôr došli vyplnenia.
      A tak je to dodnes. Pekne o tom napísal Giovanni Papini v úvode svojej knihy Život Krista: „Dosiaľ sú ľudia, ktorí ho milujú, a ľudia, ktorí ho nenávidia. Dosiaľ sa ľudia rozohňujú pre Kristovo utrpenie aj pre jeho zničenie. Už to, že toľkí sú zaujatí proti nemu, dokazuje, že nie je mŕtvy. Veď tí, čo sa usilujú odmietnuť jeho učenie a jeho existenciu, prežívajú život tým, že pripomínajú jeho meno. Žijeme v kresťanskej ére. A ona ešte nie je skončená. Aby sme chápali svoj svet, život a seba samých, musíme začať s Ježišom...“
      Otázka o Ježišovi Kristovi je otázkou nášho osobného života a života sveta. Ježiš je naozaj náš osud, píše známy evanjelický kazateľ Wilhelm Busch. „Bez Ježiša nevieme o Bohu vôbec nič... V Ježišovi k nám prišiel Boh“ (W. Busch: Ježiš náš osud), milovaný Boží Syn.
      Čím je pre nás Ježiš Kristus?
      Túto otázku položil svojho času A. M. Carré známym osobnostiam, veriacim i neveriacim. Dostal zaujímavé odpovede. Marcel Achard, člen Francúzskej akadémie, napísal: „Celý život by nám na to nestačil, aby sme mohli ďakovať Ježišovi, že nahradil pomstu milosťou, odpúšťaním a láskou.“
      Kresťanstvo bolo od samého počiatku svedkom zážitkov ešte hlbších a rozhodnutí ešte bezvýhradnejších. Od prvej chvíle kresťanstva boli uchvátení Kristom a jeho evanjeliom mnohé osobnosti. Po stretnutí s Kristom začali žiť novým životom a zvolali s Pavlom: „Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21). Bolo by zdĺhavé uvádzať mená všetkých. A akými rozličnými cestami išli! Človek má však tisíce dôvodov, aby Krista prijal a aby z neho žil. Je preto potrebné vzdávať vďaky za dar vtelenia Božieho Syna a za ním uskutočnené vykúpenie.
13.10.2003 | Čítanosť(2838)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(2665)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2283)
Téma: Kristus / Vzkriesenie
12.06.2003 | Čítanosť(3798)
Lk 4, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2888)
Mt 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2644)
Mt 3, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet