9.december 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš Kristus... najprv priniesol obetu tu na zemi, keď podstúpil ukrutnú smrť. Potom, odetý novým rúchom nesmrteľnosti, vošiel so svojou vlastnou krvou do Svätyne svätých, čiže do neba, a tam priniesol pred trón nebeského Otca túto krv nesmiernej ceny, ktorú sedem ráz vylial za všetkých ľudí, čo otročili hriechu. A táto obeta je Bohu taká milá a príjemná, že len čo ju zazrel, nemohol urobiť nič iné, iba sa hneď zmilovať nad nami a láskavo zaobchodiť so všetkými, čo sa opravdivo kajajú.

~sv. Ján Fisher~

15.11.2019 - Miron
čítanosť14 reakcie0
(Share 2 0)


Téma: Pole / 3.20.2.5 / Rúhavá modlitba

Myšlienky... 362/2019

            Ty, ktorý túžiš priblížiť sa k Bohu a zjednotiť sa s Ním skrze neprestajnú prácu v modlitbe – buď opatrný! Pozorne študuj svoje myšlienky – nie sú infikované hoci len nepatrným falošným učením? Nasleduješ presne učenie svätej apoštolskej Ortodoxnej Cirkvi bez akejkoľvek výnimky? Kristus povedal svojim učeníkovi: Ak niekto by „ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“ (Mt 18, 17). Kto sa oddelil od Boha, je nepriateľom Boha. Akú dôležitosť môže mať modlitba Božieho nepriateľa? Ako účinná môže byť modlitba toho, kto je ďaleko od Boha? (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 5.)             Nedávno som pozeral video z tlačovej konferencie jednej političky. Vyjadrovala sa kriticky k inému politikovi a na konci svojej reči povedala: „Často sa za neho modlím...“ Musím povedať, že sa tak trochu z toho urobilo nevoľno, pretože mnohé veci, ku ktorým sa hlási a chce presadiť v politiky, sú v priamom protiklade s učením Evanjelia. Stavia sa tým do opozície voči Bohu, ale nemá problém denne sa k tomu istému Bohu modliť. Zaiste, táto politička nie je ojedinelou výnimkou. Dá sa povedať, že v nás vždy prevláda určitá miera nedôvery voči úprimnosti, keď vidíme, že je u toho ktorého človeka v rozpore s jeho postojom voči Božím pravdám.            Svätý Ignác Briančaninov dôrazne poukazuje na nezlučiteľnosť modlitby a postojom, ktorý odporuje učenia Evanjelia. Nalieha na nás, aby sme skúmali svoju myseľ, či nie je infikovaná čo i len nepatrným falošným učením. Táto aktivita je súčasťou prípravy na modlitbu. Ako sa môžeme modliť k Bohu, keď sa v niečom staviame proti nemu? Osvojenie si tohto cvičenia je veľmi dôležité, pretože tento aspekt sa v súčasnosti dosť opomína. Človek vo svojej pýche často dáva Boha do pozície služobníka, ktorý má plniť jeho túžby s plnou toleranciou k jeho často nesprávnym až nepriateľským postojom. Takáto modlitba je však rúhaním najhrubšieho zrna.


11.07.2003 | Čítanosť(3701)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2967)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2886)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2868)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2669)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet