23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nikdy nie je človek taký krásny, ako keď prosí o odpustenie alebo sám odpúšťa.

~Jean Paul ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1242 reakcie0
(Share 339 1)


Téma: Kristus / Viera / Jn 9, 35

Myšlienky... 170/2002

      V jednej náboženskej relácii Prameň (STV, 22.11.1992) bol rozhovor so zahraničnými študentmi o viere v Boha. Daniel Dalohoun, študent z Afriky, ktorý k nám prišiel študovať medicínu, sa vyznal: „Keď sme odchádzali, rodičia nám povedali: «Môžete na všetko zabudnúť, len na Ježiša nie!»“.
      Pekná, povzbudivá myšlienka!
      Viera v Boha má dôležité miesto v živote človeka. Preto si aj my musíme položiť otázku: Aké miesto má Boh v našom živote? Veríme v Boha za každých okolností, alebo len vtedy, ak nás to nič nestojí?
      R. Wurmbrand vo svojej knižočke Veriť, ale prečo cituje slová majstra Eckhardta: „Ak hľadáte niečo pre seba samého, nikdy nenájdete Boha, pretože si z Boha robíte sviečku, pomocou ktorej niečo hľadáte. Keď to nájdete, sviečku odhodíte. Niektorí túžia milovať Boha tak, ako človek má rád kravu... pre mlieko, syr a úžitok, čo z nej má.“ Nabáda, že pri Bohu treba zostať vždy a za každých okolností. Kresťania nemilujú Boha za to, čo môžu od neho dostať, ale milujú ho preto, lebo jestvuje. Tí, ktorí ho opustili, nikdy ho nepoznali.
      Tieto dni veľmi rozvlnili hladinu nášho každodenného života. Dokonca aj veriacich ľudí. Ruch v parlamente i spoločnosti odrážala v posledných dňoch najmä kauza okolo práva na život. Rozvlnená hladina napokon stíchla, ale s ňou sa vyplavilo všeličo usadené. Veľa prípadov potvrdilo, že žiaľ, aj pre mnohých veriacich sú ich politické zamerania a politické kalkulácie viac než jasná mravná norma. Ukázalo sa, že ani mnohí veriaci nemajú v otázkach života (pred narodením až do prirodzenej smrti) jasný postoj, a tí, čo ho majú, nevedia dosť pružne a racionálne argumentovať ho pred médiami (porov. KN 2001, č. 9).
      Obdobne je to aj v otázke prihlásenia sa k náboženstvu pri tohtoročnom sčítaní ľudu. Je to rubrika: náboženstvo. Kam patríme v tejto oblasti? Tak, ako napíšeme svoje osobné údaje, máme s rovnakou rozhodnosťou napísať aj našu náboženskú príslušnosť. Patrí to k našej identite, totožnosti. Bez tohto vyznania to nie sme my. To nie je len naše právo, ale aj naša povinnosť! Ako sme sa v tomto ohľade ukázali?
      Našou povinnosťou je poučiť sa z minulých dní a vedomejšie sa v názoroch i postojoch hlásiť v línii toho, ktorý je Cesta, Pravda a Život (porov. Jn 14, 6). Možno narazíme na nepochopenie, výsmech i odsúdenie, avšak aj od tohto nášho postoja záleží, ako je to s našou vierou v Boha.
      V našom východnom obrade sa pred sv. prijímaním modlíme: „Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov...“ Nech tieto slová nebudú obyčajnou frázou, alebo opravdivým vyjadrením nášho vnútra. Musíme vždy vedieť, aké miesto má Boh v našom živote. Je to viera v Boha, ktorého potrebujeme nielen v nedeľu a vo sviatok, ale i každodenných starostiach. Praví kresťania sú vždy verní Bohu, aj keď zdanlivo na nich zabúda... Starozákonný trpiteľ Jób hovorí, že aj keď ho Boh zabije, aj vtedy bude v neho veriť: „Som presvedčený, že môj Obranca žije... Moje oči ho uzrú...“ (Jób 19, 25; 27). Preto i nám adresuje Ježiš otázku ako tomu uzdravenému slepcovi: „Ty veríš v Syna človeka?“ (Jn 9, 35). Naša odpoveď má byť rovnaká ako jeho: „Verím, Pane.“ (Jn 9, 38).
      Podľa istej legendy Baruch, Jeremiášov tajomník vo väzení, osobne prišiel k Ježišovi, ktorý mal vtedy dvanásť rokov, a upozornil ho: „Všetci proroci pred vami sa dali zviesť. Dbajte na to, aby vás nepodplatili.“
      Vieme že Ježiš nepotreboval upozornenie. Bol skúšaný aj na púšti. Nepodľahol. Nič ho nenabádalo, aby žil pre seba, ani aby sa za každú cenu tešil z radostí.
      Svet bude vždy rovnako plný pokušení a lákavých ponúk. Diabol je vždy pripravený pokúšať ako vtedy Ježiša na púšti: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou...“ (Mt 4, 9). Ježiš je nám tu príkladom, že sa nemáme dať zlákať žiadnou zvodnou ponukou, alebo dočasnými výhodami. Nemáme sa dať ani podplatiť. S ním budeme nielen nepodplatiteľní, ale aj nepremožiteľní. Bez neho sme nič.
      Francúzsky spisovateľ Francois Mauriac sa vyjadril: „Na sklonku svojho života necítim nijaké výčitky svedomia... Nikdy som neprestal svedčiť o Kristovi, nikdy som sa nehanbil za Ježiša a za svoju vieru. Bohu vďaka!“
      Ako je to s naším svedectvom o viere v Boha? Povzbuďme sa preto slovami, ktoré povedali rodičia tomuto študentovi z Afriky: „Môžete na všetko zabudnúť, len na Boha nie.“ Nech nám tieto slová budú veľkým poučením. Potom na sklonku nášho života bude aj naše svedomie čisté a bez výčitiek.
13.10.2003 | Čítanosť(2838)
Téma: Kristus / Smrť
20.09.2005 | Čítanosť(2664)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
25.11.2005 | Čítanosť(2282)
Téma: Kristus / Vzkriesenie
12.06.2003 | Čítanosť(2166)
Jn 9, 1-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet