23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Tam, kde je prítomný Kristus, aj pavučina sa stáva múrom, a kde Kristus nie je, tam je i múr pavučinou.”

~SV. FÉLIX Z NOLLY~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1366 reakcie0
(Share 274 0)


Téma: Pokánie / Zázrak / Mt 11, 20-21

Myšlienky... 168/2002

       „Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: «Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole»“ (Mt 11, 20-21).
      Toto „Beda!“ nad nekajúcimi mestami sa nám zdá nielen oprávnené, ale aj spravodlivé. Možno toto „Beda!“ vyjadruje to, čo zavše cítime pri čítaní Evanjelia. Pekne to vyjadrila istá babka – jednoduchá žena: „Ja neviem pochopiť tých ľudí, medzi ktorými žil náš Spasiteľ. Ako to, že neboli svätí, keď Boh bol medzi nimi?“ Tento údiv sa iba znásobuje každým evanjeliovým rozprávaním o zázrakoch, ktorý počas svojho verejného vystúpenia vykonal Ježiš Kristus. Preto sa stotožňujeme s výkrikom Ježiša Krista: „Beda!“ na adresu tých, ktorí napriek týmto znameniam neprijali Ježiša Krista a nerobili pokánie. No možno by sme mali byť opatrnejší. Ak by totiž náš Spasiteľ vstúpil do tejto našej doby, kto vie, či by nezaznelo z jeho úst „Beda!“ na našu adresu.
      Skúsme len pouvažovať, koľko „zázrakov“ je neustále okolo nás. Každý deň sa na oltároch chrámov odohráva úžasný zázrak: Boh zostupuje medzi svoj ľud, aby sa dal za pokrm tým, ktorí sú hladný. Každý deň sa vo svete odohráva zázrak krstu, v ktorom sa ľudské dieťa stáva Božím synom, Božou dcérou. Každý deň sa odohráva zázrak odpustenia, v ktorom Boh vychádza v ústrety tým, ktorí zblúdili a chcú sa vrátiť. Každý deň sa odohráva zázrak pôsobenia Božej milosti, ktorá vedie k správnym rozhodnutiam, k odumretiu sebe samému pre dobro druhého. Každý deň sa odohráva zázrak, v ktorom Boh odpovedá na modlitbu človeka, ktorý všetku svoju nádej vložil v neho.
      Žijeme vo svete, ktorý je priam preplnený zázrakmi a znameniami. Cítime však, že Kristovo „Beda!“ nad nekajúcimi mestami je určené i našej dobe a možno i nám osobne...
      Pokúsme sa preto napnúť svoje sily a pozdvihnime svoje srdce k Bohu. Dobre si všímajme tie rôzne drobné zázraky, ktoré sa každý deň objavujú v našom živote. Toto nás privedie k vnímaniu Božej dobroty a následne k vďačnosti, ktorá je podmienkou, aby nám dal Pán svoju milosť. Toto duchovné úsilie povedie ku kajúcemu srdcu, nad ktorým celkom určite nezaznie Kristovo „Beda!“.
25.06.2003 | Čítanosť(1074)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1047)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1001)
Téma: Pokánie
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(3714)
Mt 11, 20-27
12.06.2003 | Čítanosť(3204)
Mt 11, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3185)
Mt 11, 2-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet