11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Niektorí ľudia vidia veci také, aké sú, a pýtajú sa: ,Prečo?’ Ja si vysnívam veci, ktoré ešte nikdy neboli, a pýtam sa: ,A prečo vlastne nie?’”

~GEORGE B. SHAW~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť844 reakcie0
(Share 251 0)


Téma: Presvätá Bohorodička

Myšlienky... 158/2002

       „Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!“

      Tieto slová Akatistu, ktoré sú oslavou Presvätej Bohorodičky, sú dávnou vierou Cirkvi čím je pre nás veriacich Panna Mária: Bez Panny Márie by sme nemali Ježiša Krista. Ježiš nejestvoval a nejestvuje bez matky.
      Cirkev jasne vyznáva, že Panna Mária má v dejinách spásy určitú „úlohu“. Druhý vatikánsky koncil vo svojej vieroučnej konštitúcii o Cirkvi (Lumen gentium), v kapitole Blahoslavená Bohorodička Panna Mária v tajomstve Krista a Cirkvi v tomto smere najprv cituje všetky biblické pramene, ktoré určujú jej miesto v dejinách Zjavenia a v tajomstve Vykúpenia a potom sa venuje jej úlohe „služobnice“ (č. 60 a nasl.), ktorá sa opiera o slová: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš...“ (1 Tim 2, 5).
      V tomto prípade nejde o zámerné vyhľadávanie nejakého problému, ale o vyšší princíp pochopenia, na ktorom sa zakladá vlastné prostredníctvo Panny Márie. Súbežne s jediným prostredníctvom Ježiša Krista je zdôraznené: „Materské poslanie Márie voči ľuďom však toto jediné Kristovo prostredníctvo nijako nezatieňuje, ani nezmenšuje, lež dáva najavo jeho účinnosť“ (LG 60), pretože „spolupracovala na diele Spasiteľa celkom mimoriadnym spôsobom“ (LG 61).
      Z toho dôvodu „sa Panna Mária uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica. To sa však chápe takým spôsobom, že nič sa neuberá, ani nepridáva hodnosti a účinnosti Krista, jediného Sprostredkovateľa“ (LG 62). Týmito slovami je vyjadrená významná sprostredkujúca úloha Panny Márie. „Preto sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a katolícka cirkev, poučená Svätým Duchom, jej preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako vrelomilovanej matke“ (LG 53).
      V bohoslužbách východnej cirkvi spievame: „Otvorím svoje ústa. Nadšene budem spievať a velebiť teba, Kráľovná Matka. Plný šťastia budem jasať a oslavovať tvoje divy.“ (MaP 419). Naozaj máme dôvod o nej takto hovoriť, pretože tak ju „videl svätý Andrej v blachernskom chráme“, keď „sa za nás modlila“ (MaP 420).
      Keď nás svätá Cirkev učí, že oddanosť Panne Márii je znakom a zárukou spásy, nehovorí to naľahko alebo iba ako podnet na zbožnú meditáciu. Čím väčšmi sa zamýšľame nad učením o prostredníctve Panny Márie, tým väčšmi preciťujeme pevný základ oddanosti k nej. Sv. Bernard totiž už dávno povedal, že „Boh chcel, aby sme nemali nič, čo by už neprešlo Máriinými rukami“. Lev XIII., ktorý prevzal učenie sv. Bernarda, poukazuje vo svojej encyklike Jucunda semper na to, že „každá milosť, ktorú tento svet dostáva, sa zvyčajne udeľuje v troch krokoch: od Boha Kristovi, od Krista Panne Márii a od Panny Márie nám.“
       „Po nanebovstúpení svojho Syna Mária «pomáhala svojimi modlitbami pri počiatkoch Cirkvi». Spolu s apoštolmi a niekoľkými ženami «vidíme... aj Máriu vyprosovať svojimi modlitbami dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní»“ (KKC 965). Jej úlohou je aj teraz vykonávať tú istú funkciu voči každému z nás vykúpených: starať sa o nás a bedliť nad nami. Dáva nám zrod v Kristovi, získava nám milosti, o ktorých sme ani netušili, že existujú. Pomáha vstať, keď sme padli. Ježiš je cesta k Otcovi, Panna Mária je najpriamejšia, najkratšia, najistejšia a najľahšia cesta k Pánovi.
      Kardinál Jaime Sin, arcibiskup z Manily na Filipinách spomína, že pochádza zo 16 detí. On bol štrnásty. Jeho mama každý večer prichádzala k jeho postieľke, pobozkala ho a povedala: „Teba mám najradšej zo všetkých.“ On si začal namýšľať, že je v tom akási diskriminácia voči ostatným. Spýtal sa preto svojej pestúnky, prečo mama má najradšej jeho ako ostatných. Ona odpovedala: „Pretože si zo všetkých najškaredší.“
       „Raduj sa, Vládkyňa, Bohom požehnaná, nespočetnými titulmi oslávená...“ (MaP 421). Ak ju Cirkev takto oslavuje mnohými titulmi, je to preto, lebo veľa ráz preukázala svoju osobitnú lásku voči tým, ktorí ju najväčšmi potrebujú, tým, ktorí by bez nej boli stratení, a pre ktorých jedinou nádejou je jej materinská láska.
      Takmer neuveriteľne znie scéna, ktorú priniesol denník Nový čas (21.02.1995):
      Julie Christieová sedela pri nemocničnej posteli svojho 21-ročného syna, ktorého lekári vyhlásili za beznádejný prípad. Mladý muž upadol po dopravnej nehode začiatkom februára 1995 do kómy. Ani po dvoch operáciách mozgu nebola nádej na zlepšenie, a preto boli odpojené všetky prístroje na udržiavanie životne nevyhnutných funkcií. Pri synovi, odsúdenom na smrť sedela už iba jeho matka. Po niekoľkých hodinách chlapec zrazu otvoril oči, chytil maminu ruku a povedal: „Ľúbim ťa.“ Pre lekárov v Nemocnici svätého Rafaela v Kalifornii je šťastný záver prípadu nevysvetliteľný.
      Hľa, čo dokáže láska matky k dieťaťu! A čo láska Božej Matky k nám! Či nie z tejto príčiny o nej spievame: „Nikdy neprestaneme my, nehodní, ospevovať tvoju moc, Bohorodička. Lebo keby si ty neprosila a nezastávala sa nás, ktože by nás zbavil toľkých bied? Kto by nám doteraz zaistil slobodu? Neopustíme ťa, Vládkyňa, lebo ty jediná požehnaná chrániš svojich služobníkov pred každým nešťastím“ (Moleben).
      V Knihe Prísloví čítame: „Kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána“ (8, 35). Tieto slová vzťahuje Cirkev aj na Pannu Máriu. Nie sú však prehnané, pretože ako hovorí Hugo zo Saint Victora, čokoľvek je pochvalné alebo pôvabné vo Svätom písme alebo v stvoreniach, dá sa použiť na chválu Panny Márie. Tieto slová majú však konkrétnejšiu aplikáciu. Milosť je večný život, ktorý sa už začal a Panna Mária ho mala v celej plnosti, pretože bola „milosti plná“ (Lk 1, 28). Nájsť ju znamená nájsť život, život milosti, Život, ktorý nosila vo svojom lone.
      Poznanie, že sme deťmi takejto Matky, malo by byť pre nás stálym zdrojom radosti osobitne pri májových pobožnostiach. Keď nám ju Boh dal za Matku, dal nám ju preto, že veľmi potrebujeme jej ochranu, aby za nás orodovala. Toto poznanie má byť však správne chápané a hlboko prežívané, pretože len takto sa stane mimoriadnym požehnaním pre jednotlivých veriacich, i pre celý svet, ako sa to v dejinách za dvadsať storočí kresťanského života už nejeden raz stalo. Jej duch a poslanie trvá podnes. Má silu obnovovať život i svet. Preto na ňu nezabúdame, preto si ju ctíme, preto sa k nej obraciame s prosbami ako k Matke, ktorú nám daroval sám Pán.
20.09.2005 | Čítanosť(1538)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1289)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet