19.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Sväté prijímanie je liekom nesmrteľnosti, protijedom smrti a pokrmom večného života v Ježišovi Kristovi.

~Svätý Ignác Antiochijský~

27.03.2019 - Miron
čítanosť97 reakcie0
(Share 32 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 15.5 / Ríša života a svetla

Myšlienky... 92/2019

            „Ale hnevlivý a zlostný človek, bažiaci po sláve, chamtivý, nenásytný, ten ktorý sa spája so svetskými ľuďmi, kto si praje, aby všetko išlo podľa jeho priania, prchký, a ktorý je naplnený každou vášňou, taký je ako ľudia, ktorí vedú vojnu v noci; tápajú v temnote, pretože sú mimo ríše života a svetla, pretože táto ríša daná zbožným, pokorným a tým, ktorí očistili svoje srdcia. Človek sa nemôže zmocniť nádhery, ktorá je v ňom, dokiaľ si nesprotiví a neodmietne nádheru, ktoré je mimo neho a nemôže skutočne nazerať na Boha, dokiaľ sa celkom nezriekne sveta. Kto sa pokoruje a umenšuje, toho Boh urobí múdrym, ale kto sa považuje za múdreho, odpadne od Božskej múdrosti. Čím viac jazyk uteká od mnohovravnosti, tým viac bude osvetlené jeho chápanie a bude schopný rozpoznať hlboké myšlienky; pretože racionálna myseľ je otupená mnohovravnosťou.“            Tieto slová svätého Izáka Sýrskeho sa nám môžu zdať príliš radikálne. Zvlášť tá časť, kedy hovorí o zavrhnutí krásy sveta pre nadobudnutie krásy, ktorá leží v našom vnútri – teda božieho kráľovstvá. Svätý Izák je však v úplne v súlade s učením Ježiša Krista, ktorý nás na mnohých miestach nabáda k zrieknutiu sa mnohých vecí a odlúčeniu sa od sveta. Toto nabádanie musíme chápať vo svetle pravdy o porušenej ľudskej prirodzenosti, ktorá inklinuje k hriechu. Preto i dokonca Bohom stvorené nádherne veci sveta, môžu sa stať pre človeka namiesto impulzu pre kontemplovanie Stvoriteľa, impulzom pre modloslužbu. Svätý Izák poukazuje na veľký dar reči. Ak je tento dar zneužitý pre mnohovravnosť a prázdne táranie, tak otupuje myseľ a robí ju neschopnou spoznať Božie tajomstvá. Svedectvo svätých hovorí jednoznačne: čím viac sa človek zrieka sveta pre priblíženie sa k Bohu, tým viac sa pred ním otvára „ríša života a svetla“, ktorej krása dáva úplne vyblednúť všetkým krásam tohto sveta.


25.06.2003 | Čítanosť(1296)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1065)
Téma: Askéza


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet