19.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Na to, aby sme milovali svojich blížnych, je potrebné len sa tomu poddať: stačí iba pohliadnuť na to množstvo biedy. Aby sme nemilovali svojho blížneho, museli by sme si robiť násilie... konať proti sebe samým. Pôsobiť si bolesť. Meniť svoju prirodzenosť, plávať proti prúdu. Láska je úplne prirodzená, pôvodná, celkom jednoduchá, rýchlo sa ponáhľa vlastnou cestou. Je prvým hnutím srdca. Prvé hnutie býva vždy správne. Aby sme nemilovali blížnych, museli by sme zavrieť oči i uši pred mnohorakým volaním núdze.”

~CHARLES PÉGUY~

15.03.2019 - Miron
čítanosť105 reakcie0
(Share 32 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 14.1 / Dar sĺz 1

Myšlienky... 84/2019

            V štrnástej kapitole sa svätý Izák Sýrsky zaoberá darom sĺz, ktorý prichádza ako ovocie praktizovania hesychazmu. Je to dar, ktorý si nemožno mýliť s emočným pohnutím duše počas skutkov zbožnosti alebo v čase súženia a skúšok. Je to dar, ktorý je znakom nového života, neskôr prirovnáva akoby k narodeniu dieťaťa.            Homíliu začína so upozornením: „Poviem ti niečo, a nesmej sa, pretože hovorím pravdu; ani nepochybuj o mojich slovách, pretože tí, ktorí mi ich predali, sú pravdiví. I keď by si sa úplne zaprel svojimi viečkami pred Bohom, nemysli si, že si niečo dosiahol spôsobom svojho života, kým nezískaš slzy. Pretože dovtedy tvoje vnútro je v službe sveta; to znamená, že vedieš život tých, ktorí prebývajú vo svete a konajú Božie diela s vonkajším človekom. Ale vnútorný človek je stále bez ovocia, pretože jeho ovocie začína so slzami.“            Svätý Izák zdôrazňuje, že tento dar nie je výsledkom našich diel. Keď hovorí, že aj keď by sme úplne zapreli svojimi viečkami pred Bohom, nemáme si myslieť, že sme niečo dosiahli. Pod zapretím svojimi viečkami myslí dokonalosť v pokore a stráženia zmyslov. Ani toto nevytvára právo na Boží dar. Mnohí sa namáhali celý život v asketickom zápase a až kdesi na konci života obdržali tento dar. Iní ho obdržali po relatívne krátkom intenzívnom asketickom zápolení a odvtedy nemohli zastaviť prúd sĺz, ktorý sa im rinul z očí. Dar sĺz je veľmi odlišný od prirodzených sĺz pohnutia, či dojatia.            Tento dar nie je znakom dosiahnutia duchovných výšin a jednoty s Bohom. Skôr je znakom začiatku tejto cesty. Je to povzbudenie pre človeka, ktorý tento dar dostal, ako aj pre tých, ktorí sú toho svedkami. Je to silný stimul pre väčšiu vernosť Bohu a jeho vôli a potvrdením správnosti doterajších správnych rozhodnutí. Tento dar chráni pred budúcimi pokušeniami. Kto ho dostal, má ho prijať s vďačnosťou a pokorou, ale nemá budovať svoj život okolo tohto daru.


25.06.2003 | Čítanosť(1296)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1065)
Téma: Askéza


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet