24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vo všetkom, s čím sa stretávame, narážame na riešiteľné rozpory. Tento problém možno vyriešiť len dvomi spôsobmi: vybrať si to, čo nám ponúka Najsvätejšia Trojica, alebo zomrieť v bláznovstve.

~Pavol Florenský ~

06.03.2019 - Miron
čítanosť65 reakcie0
(Share 19 0)


Téma: Pole / 2.11.11-12 / Hriech / Lk 7, 36-42 / Postoj rešpektu a zbožnosti

Myšlienky... 22/2019

            Istý farizej pozval Pána, aby s ním jedol. „On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu“ (Lk 7, 36). Zdá sa, že farizej hoci mal náklonnosť a určitú vieru v Pána, prijal ho s určitou mierou vypočítavosti a seba dôležitosti kvôli svojej pozície spravodlivého človeka. Ak by tomu tak nebolo, čo by mu bránilo utekať v ústrety božskému Návštevníkovi, úctivo padnúť k jeho nohám a ponúknuť svoju dušu a srdce ako koberec pre jeho nohy? Toto sa nestalo; farizej minul požehnanú príležitosť uctiť Spasiteľa ako Spasiteľa. Istá žena z toho mesta, dobre známa prostitútka, využila túto príležitosť. Ponáhľala sa do farizejovho domu s nádobou v voňavého oleja, vstúpila do izby, kde sa podávala večera, a začala umývať nohy Spasiteľa svojimi slzami a usušila ich svojimi vlasmi. Pobozkala Spasiteľove nohy a natrela ich voňavým olejom.            Slepý farizej nevidel čnosť, ktorá sa ukázala pred jeho očami, skutok, ktorý odsúdil jeho chlad a mŕtvosť jeho srdca. Pokušenie a súd sa začali plaziť v jeho srdci. Pomyslel si: „Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica“ (Lk 7, 39). Prečo znevažuješ Boha nazývajúc ho obyčajným prorokom? Prečo ju nazývaš hriešnicou, keď uctieva Boha lepšie než ty? Boj sa a buď ticho, pretože Stvoriteľ je pred tebou! Jemu jedinému patrí súd nad jeho stvorením. Pre neho je to isté odpustiť hriešnikov dlh päťsto alebo päťdesiat denárov. Je všemohúci a nekonečne štedrý. Ako zvyčajne, farizej neuvažoval o tomto fakte! Vidiac päťsto denárový dlh blížneho, zabudol na svoj päťdesiat denárový, dokonca ho nepovažoval ako za dlh, zatiaľ čo božský súd vyhlasuje, že obaja nemusia nič splácať, pretože obaja rovnako potrebujú odpustenie svojho dlhu. „Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom“ (Lk 7, 42). (Pole, kapitola 11, odstavec 11-12.)            Svätý Ignác Briančaninov v tomto uvažovaní poukazuje na absenciu pokory v správaní farizeja. V nasledujúcom odstavci sa venuje podrobnejšie tomuto duchovnému problému. Nateraz je však dobré uvedomiť si prameň, z ktorého tento postoj vyviera. Je očividné, že farizejovi chýba to, čo katechizmu nazýva Božia bázeň. Je to postoj rešpektu a zbožnosti, ktorý prichádza, keď si človek v hĺbke srdce uvedomí kto je Boh a kto je človek. Je to postoj stvoreného pred svojím Stvoriteľom. Božia bázeň je nevyhnutná podmienka pravej zbožnosti.            V súčasnosť nenapomáha k pestovaniu Božej bázne. Je vnímaná ako relikt minulosti, kedy „ľudia nechápali“, že k Bohu môžu pristúpiť ako svojmu priateľovi. Toto „zosadenie Boha z trónu“ alebo „postavenie na vlastnú úroveň“, ktoré badáme v mnohorakých podobách, však nevedie k pravému prehĺbeniu nábožnosti. Skôr naopak.            Dbajme preto o udržiavanie si Božej bázne. Pomôcť nám môže aj dodržiavanie malých, ale dôležitých vecí: dôstojné správanie sa a zachovávanie ticha v chráme, rešpekt voči posvätným veciam, správny postoj pri modlitbe a mnoho iných gest, ktoré budú usmerňovať srdce, aby si udržalo bázeň pred Bohom.


27.05.2011 | Čítanosť(4645)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4377)
Lk 7, 18-35
27.06.2003 | Čítanosť(3185)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3097)
Lk 7, 11-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet