24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Trochu lásky k blížnemu má väčšiu cenu než láska k celému svetu.”

~RICHARD DEHMEL~

06.03.2019 - Miron
čítanosť59 reakcie0
(Share 21 0)


Téma: Pole / 2.11.18-19 / Hriech / Pýcha / Obraz farizeja

Myšlienky... 27/2019

            Nakreslime si obraz farizeja podľa inšpirácie, ktorú nám dáva Evanjelium, aby tak každý, kto sa pozrie na túto hroznú zvrátenosť, sa pozorne držal bokom od – podľa slov Krista – „kvasu farizejov“ (Mt 16, 6), od ich zmýšľania, pravidiel a pretvárky.            Farizej, uspokojený s naplnením vonkajších obradov náboženstva a vykonaním nejakých vonkajších dobrých skutkov (ktoré sú konané dokonca aj pohanmi), otrocky slúžil vášňam zatiaľ čo sa ich neustále pokúšal skryť. Možno že dokonca ani nevidel a nerozumel vášňam vo svojom vnútri, ktoré ho robili úplne slepým voči Bohu a jeho učeniu. Rozoznanie a uvedomenie si pôsobenia vášni prichádza skrze pokánie, ale farizej bol mu veľmi vzdialený. Ako môže pokoriť srdce, ktoré je opité pýchou; ako môže byť zlomené a dôjsť k ľútosti nad svojimi hriechmi? Nakoľko nebol schopný pokánia, nebol schopný vidieť svetlo Božích prikázaní, ktoré osvetľujú oči mysle. Dokonca aj keď číta Písmo, aj keď číta prikázania v ňom napísané, skĺznu z jeho mysle a nahradí ich vlastným chápaním, nech by už bolo akokoľvek hlúpe a bláznivé. (Pole, kapitola 11, odstavec 18-19.)            Svätý Ignác Briančaninov nás nabáda vytvoriť si obraz o farizejovi na základe Evanjelia. Toto cvičenie má viesť k pochopeniu viacerých zákonitostí alebo princípov, ktoré musíme mať na pamäti, ak sa pokúšame o rast v duchovnom živote.            Posolstvom týchto princípov alebo duchovných zákonov je, že bez ducha pokánia nemôžeme dôjsť k poznaniu svojich vášní. Uspokojenie s vonkajšími náboženskými prejavmi a nejakými dobrými skutkami, neprináša ducha pokánia. Toto uspokojenie spôsobuje slepotu srdca, ktoré nie je schopné pochopiť posolstvo Božieho slova. Vnáša veľké sebavedomie, ktoré nevníma potrebu zmeny zmýšľania.            Kde niet pokánia, tam chýba aj ľútosť. Je to hrozný stav srdca, pretože v tomto stave je schopné prispôsobiť si Božie slová podľa svojich predstáv a podľa toho riadi nielen svoj život, ale snaží sa tieto predstavy vnútiť aj iným.            Pred upadnutím do tohto duchovného stavu nás môže uchrániť pestovanie týchto asketických cvičení: úsilie o pokoru, stíšenie, pamätanie na smrť, pripomínanie si Božej prítomnosti a veľkou pomocou je vedenie duchovného otca.


Pokánie |
Pokánie | Pokánie
23.08.2003 | Čítanosť(1635)
Farizej


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet