25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kráľ si môže uvedomiť svoje ,ja’ v konfrontácii so svojimi poddanými, dieťa si seba uvedomuje vo vzťahu s rodičmi, občan v kontakte so štátom. Avšak akú nekonečnú skutočnosť získa ,ja’ v okamihu, keď sa jeho mierou stane Boh.”


~RANIERO CANTALAMESSA~

06.03.2019 - Miron
čítanosť58 reakcie0
(Share 21 0)


Téma: Pole / 2.11.21 / Hriech / Samoľúbosť

Myšlienky... 29/2019

            Najviac zakorenenou duchovnou vášňou je samoľúbosť. Táto vášeň sa viac než všetky ostatné maskuje pred ľudským srdcom, dávajúc mu potešenie, ktoré sa považuje za útechu svedomia alebo dokonca útechu od Boha. A to je práve táto vášeň, ktorá kvasí vo farizejovi. Robí všetko pre ľudskú chválu – ľudia môžu vidieť jeho ochotu k pôstu, almužnám a k modlitbe. Nemôže však byť učeníkom Pána Ježiša, ktorý nariadil svojim nasledovníkom odmietnuť oslavu od ľudí a ísť cestou pokory, núdze a utrpenia. Ježišov kríž je vážnou prekážkou pre farizeja. Farizej potrebuje mesiáša, ktorý vyzerá viac ako Alexander Veľký alebo Napoleon, s triumfálnou slávou dobyvateľa, s trofejami a korisťou! Jednoduchá myšlienka nebeskej slávy, slávy Božej, večnosti – všetko toto je nemožné pre jeho dušu, ktorá sa plazí po zemi v špine a skaze. (Pole, kapitola 11, odstavec 21.)            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje vo svojej analýze správania farizeja, aby nám poukázal na pôsobenie vášní v duchovnom živote. V tomto odstavci sa zameral na samoľúbosť. Tento stav znemožňuje človekovi stať sa skutočným nasledovníkom Ježiša Krista, napriek konaniu mnohých náboženských úkonov, spomedzi ktorých svätý Ignác spomína pôst, almužnu a modlitbu. Upriamuje našu pozornosť na naše srdce, ktoré môže byť oklamané vášňou samoľúbosti. Potešenie, ktoré vyviera z konania týchto skutkov, môže sa stať motívom pre ich konanie a tak to, čo malo slúžiť k dosiahnutiu hlbšej jednoty s Bohom, slúži na uspokojenie našej samoľúbosti.            Ochrániť sa pred týmto klamom je náročné a vyžaduje si veľkú bdelosť. Ak sa dáme inšpirovať príkladom svätých, tak po každom dobre vykonanom pôste, almužne alebo modlitbe, sa poďakujeme Pánovi, že nám dal milosť urobiť niečo dobré a pripomenieme si tých, ktorí v podobných skutkoch dosiahli dokonalosť. Takto namiesto pocitu potešenia a uspokojenia, ktorý dáva vzrast samoľúbosti, nadobudneme skôr ducha pokánia, že sme ešte zďaleka nedosiahli dokonalosť, ktorú dosiahli svätí. Je to asketické cvičenie, ktoré bráni, aby sme upadli do stavu uspokojenia a povzbudzuje nás v ďalšom duchovnom raste.


Pokánie |
Pokánie | Pokánie
23.08.2003 | Čítanosť(1636)
Farizej


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet