24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pod povrchom udalostí, kde zákonite víťazí dravosť nad tichosťou, sebectvo nad láskou, žije skutočná pravda, ktorá raz prelomí tento povrch a definitívne zaujme všetky priestory.

~JOZEF PORUBČAN SJ~

06.03.2019 - Miron
čítanosť55 reakcie0
(Share 18 0)


Téma: Pole / 2.11.22 / Hriech / Egoizmus / Kde je naše srdce?

Myšlienky... 30/2019

            Farizej miluje peniaze. Jeho srdce je tam, kde je jeho poklad. Tam je jeho viera, city, nádeje a láska! Svojimi perami a jazykom vyznáva vieru v Boha, ale jeho srdce ho odmieta. Nikdy necíti Božiu prítomnosť, nikdy nevidí Božiu prozreteľnosť, nikdy nepozná zo skúsenosti, čo je Božia bázeň. Jeho srdce nemá miesto pre Boha a pre blížneho. Je celkom pozemský, telesný, úplne zotročený duchovným vášňam, ovládaný nimi a vedený ku každému možnému hriechu. Žije a dýcha výlučne pre svoju sebalásku. Vo vnútri jeho duše stojí idol – jeho vlastné ego. Tomuto idolu je neprestajne prinášané kadidlo a obeti. Ako môže takáto duša spojiť službu presvätému Bohu so službou tomuto bláznivému idolu? Takáto duša je v hroznom klame, v strašnej temnote, v desivej otupenosti. Je to tmavá jaskyňa obývaná iba divými zvieratami a krutými lupičmi. Je to hrob, ozdobený zvonku pre telesné oči, tak ľahko oklamateľnými, ale vo vnútri naplnenými s kosťami, zápachom, červami, všetkým nečistým opovrhnutým Bohom. (Pole, kapitola 11, odstavec 22.)            Svätý Ignác Briančaninov odkrýva zdroj nákazy, ktorú nazýva farizejizmom. Je to srdce, ktoré slúži na uspokojenie ega. Je to srdce, ktoré odmietlo slúžiť Bohu a dokonca aj vonkajšie zbožné skutky prináša ako obetu pre svoje samoľúbe ego. Je to hrozný sebaklam, ktorý človeka ubezpečuje, že výnimočným spôsobom slúži Bohu. Nie je ho preto ľahké odhaliť a len ťažko sa akceptuje táto diagnóza, ak je sprostredkovaná inými. Duchovní otcovia musia veľmi opatrne a múdro viesť takéto duše z omylu. Je to pomalý proces a nie vždy je korunovaný úspechom. Takýto stav nie je nebezpečný iba pre dušu človeka, ale i jeho najbližšie okolie. Pre svoje zbožné skutky je inšpiráciou pre mnohých a tak formuje prostredie, v ktorom žije.            Najspoľahlivejším znakom na spoznanie tohto sebaklamu je vnútorné uspokojenie, ktoré nás nevedie k pokániu. Ak necítime potrebu pristúpiť k sviatosti pokánia, tak prvou otázkou by malo byť, či sme nezačali slúžiť namiesto Bohu nášmu egu.


Pokánie |
Pokánie | Pokánie
23.08.2003 | Čítanosť(1635)
Farizej


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet