24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Majitelia sú povinní ťažiť zo svojho majetku, ale nezneužívať ho. Je skúposťou nedávať zo svojich prostriedkov. Nielen brať cudzie, ale nedávať zo svojho je hrabivosťou.

~sv. Ján Zlatoústy~

06.03.2019 - Miron
čítanosť64 reakcie0
(Share 17 0)


Téma: Pole / 2.11.23-24 / Hriech / Pokrytectvo / Súd / Potreba maskovania

Myšlienky... 31/2019

            Farizej, vzdialený od Boha, má potrebu vyzerať ako boží služobník pred zrakom ľudí. Naplnený všetkými možnými hriechmi, má potrebu vyzerať pred ľuďmi ako muž čností. Zatiaľ, čo sa namáha uspokojiť svoje vášne, usiluje sa, aby sa všetky jeho skutky považovali za dobré. Farizej potrebuje masku.            Nemá túžbu byť skutočne čnostným a zbožným, túži iba potom, aby ho ľudia za takého považovali. Toto je pokrytectvo. Všetko v ňom je lžou! Jeho slová, skutky, celý život nie je ničím iným, než neustálym klamstvom. Jeho srdce je temné peklo naplnené všetkými vášňami, hriechmi a nekonečným utrpením. Je to jeho srdce, ktoré sa obracia na blížneho so všetkými možnými urážkami a súdmi. Farizej, aj keď sa usiluje o zdanie spravodlivého v očiach sveta, je dieťaťom Satana vo svojej duši. Uchopí pár hodnôt Božieho zákona a ozdobí sa nimi, aby oklamal neskúsené oko pred pochopením, že je nepriateľom Boha. Farizej nesúdi svojho blížneho ani pre zlo, ani pre hriech, ani pre prekročenie Zákona. Nie! Ako môže odsúdiť zlo, keď je priateľom zla? Jeho šípy sú namierené na čnosť. Ale, aby jeho cieľ bol pravdivý, obviňuje čnosť, volá ju väčším zlom a zabíja Božieho služobníka, ktorého nenávidí. (Pole, kapitola 11, odstavec 23-24.)            Farizej potrebuje masku. Potrebuje zakryť, čo sa skutočne skrýva v jeho srdci. Svätý Ignác Briančaninov učí, že toto maskovanie sa prejavuje dvojakým spôsobom. Tým prvým je osvojenie si niekoľkých zbožných úkonov, ktorá sú viditeľné navonok. Príkladom môže byť podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi (Lk 18, 9-14), kde vidíme farizeja v chráme. Modlí sa a v modlitbe pripomína Bohu svoje dobré skutky: pôsty a almužny. Tým druhým spôsobom je útok na spravodlivého. Farizej neznesie prítomnosť čnostného človeka, pretože konfrontácia s jeho čnosťami odhaľuje jeho pokrytectvo. Neochotný k zmene a k pokániu, potrebuje zdiskreditovať čnostného, aby si udržal masku zbožného človeka.


Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(8806)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2668)
Lk 18, 35-43
23.08.2003 | Čítanosť(1635)
Farizej


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet