24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pane, pravá sláva a radosť je chváliť sa tebou, a nie sebou, radovať sa v tvojom mene, a nie z vlastnej čnosti, a nenachádzať záľubu v nijakom tvorovi, iba ak je to pre teba.”


~TOMÁŠ KEMPENSKÝ~

06.03.2019 - Miron
čítanosť69 reakcie0
(Share 23 0)


Téma: Pole / 2.11.67-69 / Súd / Devastujúci účinok posudzovania

Myšlienky... 45/2019

            Hriech posudzovania je tak protivný Bohu, že je nahnevaný a odvracia sa dokonca aj od svojich spravodlivých, keď si dovolia súdiť svojho blížneho. Odoberá im milosť Svätého Ducha, ako to vidíme v mnohých príkladoch zachovaných cirkevnými autormi pre správne poučenie kresťanov. Žiadna spravodlivosť nedáva človeku právo súdiť brata, ktorí zhrešil, pretože Boh môže dať tomuto bratovi pravú spravodlivosť, ktorá je omnoho skutočnejšia, než aké sme schopní sami dosiahnuť. Môžeme byť spravodliví iba v Božej Pravde, ale keď súdime nášho blížneho, odmietame toto Božiu Pravdu a nahradzujeme ju svojou, čo je znakom farizejizmu. Ten, kto súdi iného, uzurpuje si úlohu Boha, ktorý jediný má právo súdiť svoje stvorenie a súdiť živých i mŕtvych v posledný deň.            Úctyhodný Ján Sabaitsky o sebe povedal:            Keď som žil na púšti neďaleko monastiera, prišiel ma navštíviť istý brat. Spýtal som sa ho: „Ako sa darí otcom a bratom v monastieri?“ odpovedal, že sa im vďaka mojím modlitbám darí veľmi dobre. Potom som sa ho spýtal o jednom z mníchov, o ktorom išla istá zlé klebeta. Odpovedal mi: „Ver mi, otče, ten mních žije stále rovnako.“ Keď som to počul, povedal som: „Och!“ a ihneď som padol na zem v bezvedomí. Videl som seba samého, ako stojím na Golgote v Jeruzaleme. Náš Pán stál na Golgote medzi dvoma zlodejmi. Padol som na zem, aby som sa mu poklonil. V tom momente som uvidel, že Pán povedal anjelom, ktorí ho obsluhovali: „Vyhoďte ho von, pretože je antikrist. Pred mojím spravodlivým súdom, posúdil svojho brata.“ Ako ma anjeli tlačili preč, stratil som svoju mantiu (plášť) a anjeli ju zobrali. V tom momente som prišiel k sebe a povedal som mníchovi: „To je zlý deň pre mňa.“ Spýtal sa, čo tým mienim a ja som mu rozpovedal svoju víziu. Dodal som, že strata mantie znamená, že Pánova ochrana už viac nie je nado mnou. Od toho dňa som išiel hlbšie do púšte a vandroval som po nej sedem rokov, nejedol som chlieb, nevstúpil do žiadneho obydlia a nikdy som s nikým nehovoril. Po tomto čase som znova uvidel Pána. Vrátil mi moju mantiu. (Pole, kapitola 11, odstavec 67-69.)            Svätý Ignác Briančaninov nás poučuje o veľkej duchovnej strate, ktorá prichádza skrze posudzovanie blížnych. Hovorí o strate milosti Svätého Ducha a pridáva príklad svätého Jána, ktorý pre chvíľkovú nepozornosť stratil túto milosť a nadobudol ju späť až po siedmich rokoch pokánia. Toto poučenie i príklad sa nám môžu stať príliš nadnesené. Musíme si uvedomiť, že tento úsudok robíme nielen z neznalosti duchovných vecí, ale aj preto, že sme ešte nedosiahli a nezakúsili niečo z tých výšin duchovného života, ktoré človeka robia mimoriadne vnímavým na prítomnosť milosti Svätého Ducha. Nech nás však neriadi táto necitlivosť, ale skúsenosť tých, ktorí zakúsili zničujúcu silu pokušenia súdiť. Uverme tejto skúsenosti a varujme sa posudzovaniu, aby sme sa tak neuzatvorili pre získanie veľkých Božích darov a nepriviedli na seba Boží hnev.


23.08.2003 | Čítanosť(1635)
Farizej


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet