26.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska je jedna strana mince. Druhou je pravda.”

~MAHÁTHMA GÁNDHÍ ~

05.10.2018 - Miron
čítanosť264 reakcie0
(Share 79 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 7.1 / Skutočná nádej

Myšlienky... 347/2018

            Je nádej v Boha, ktorá prichádza cez vieru srdca, ktoré je dobré, a ktorú vlastní s rozlišovaním a poznaním. A je aj iná nádej, falošná nádej, ktorá je zdeformovaná a odvodzuje svoje jestvovanie z pochabosti. Človek, ktorý nedbá o veci, ktoré sa pomíňajú, ale zasvätí sa úplne Bohu dňom i nocou, ktorý nemyslí na nič svetské kvôli svojej veľkej horlivosti v čnostiach a v každej voľnej chvíli sa zaoberá božskými vecami, a kto z tohto dôvodu zanedbáva jedlo a oblečenie pre seba, rovnako aj tak prípravu miesta ako útulku pre telo na odpočinok: takýto človek správne a vedome dúfa v Pána, pretože on zabezpečí všetko nevyhnutné pre neho. Toto je skutočne nádej, ktorá je skutočná a múdra.            V tomto poučení Izáka Sýrskeho sa zreteľne odráža učenie svätého Evanjelia. Na mnohých miestach nachádzame Ježišovo nabádanie, aby starosti o veci tohto sveta nenaplnili srdcia učeníkov, ale aj ubezpečenie o Božej prozreteľnosti. Toto nabádanie je určené aj nám. Zaiste ho nesmieme brať v takom zmysle, že máme opustiť svoje prácu alebo zanechať iné povinnosti, ktoré vychádzajú z nášho stavu a povolania. Rozhodne však nesmieme dopustiť, aby starostlivosť o veci tohto sveta mala nadvládu nad celým naším bytí. Jestvuje k tomu veľmi vážny dôvod, ktorý svätý Izák zreteľne podáva vo svojej prvej homílií:            „Začiatkom skutočného života človeka je bázeň Božia. Ale bázeň Božia neprebýva v duši spolu s rozptýleniami z vonkajšieho sveta. Srdce človeka slúžiaceho svojim zmyslom je rozptýlené, odtiahnuté od potešenia z Boha.“            Podobne ako bázeň Božia, tak ani pravá nádej neprebýva v srdci človeka, ktorý slúži svojim zmyslom skrze pohltenie svetskými vecami.


19.10.2006 | Čítanosť(2895)
Téma: Nádej / Vzkriesenie
25.06.2003 | Čítanosť(1260)
Téma: Nádej


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet