16.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Predovšetkým napodobňujem Magdalénino správanie. Fascinuje ma jej obdivuhodná alebo skôr milujúca odvaha, ktorá obšťastňuje Ježiša. Hej, cítim, že aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, aké len možno spáchať, išla by som k Ježišovi so srdcom plným ľútosti a hodila by som sa mu do náručia, lebo viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vráti.

~sv. Terezka ~

05.10.2018 - Miron
čítanosť8 reakcie0
(Share 4 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 9.10 / Hriech / Neochabuj a chráň sa nedbanlivosti

Myšlienky... 369/2018

            „Také sú poučenia veľkého starca. Preto kvôli tomu, čo sme povedali, neochabuj a chráň sa nedbanlivosti. Ale beda mníchovi, ktorý sa ukázal falošným vo svojom sľube, ktorý pošliapaním svojho svedomia, vystrel ruku ku diablovi a dal mu príležitosť radovať sa nad ním kvôli malým alebo veľkým hriechom, a ktorý už viac nemôže odolávať nepriateľom, pretože časť jeho duše bola zničená! S akým rozpoložením sa bude pozerať, keď jeho spoločníci, ktorí dosiahli čistotu, budú zdraviť jeden druhého? Opustil ich a vydal sa cestou skazy; stratil smelosť pred Bohom, ktorú vlastnia spravodliví; a tiež modlitbu, ktorá vystupuje z čistého srdca, ktorá sa rodí hore nad zástupmi anjelov a nie je zastavená dokiaľ je žiadaná a vracia sa s radosťou do úst toho, ktorý ju hodne vyslovil. Ale čo je oveľa hroznejšie, tak ako sa oddelil od cesty svojich spoločníkov, tak Kristus ho oddelí od nich v ten deň, keď žiarivý oblak vytvorený žiarou čistoty zahalí ich telá a prenesie ich cez brány neba.“            Záverečné slová deviatej homílie svätého Izáka Sýrskeho sa môžu zdať chmúrnym vykreslením stavu duše, ktorá opustí cestu spravodlivosti, kvôli nedbanlivosti alebo ochabnutí v duchovnom boji. Svätí Otcovia často ponúkajú takýto pohľad na stroskotanie duše. Mohli by sme im vytknúť, že chcú vzbudiť strach a obavu v srdci čitateľa. A toto obvinenie by bolo aj oprávnené, pretože toto je skutočne ich zámerom. Tí, ktorí zakúsili predchuť neba, s veľkou naliehavosťou povzbudzujú a varujú svojich blízkych, aby nepremrhali svoj život a neprišli o tento veľký dar, ktorý nám Boh chce darovať. Preto hovoria s ráznosťou, akú prejavuje chirurg, keď reže telo, aby zachránil ľudský život. Ak tieto slová v nás nepríjemne rezonujú, je to preto, že v srdci je ešte prítomný odpor voči Božiemu volaniu. Ale ak nás tieto slová vedú ku kajúcnosti, je to znakom, že sme na dobrej ceste. V takom prípade neochabujme, varujme sa nedbanlivosti a s odvahou bojujme.


25.06.2003 | Čítanosť(4147)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(1693)
Téma: Hriech / Maličkosti
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
27.06.2003 | Čítanosť(2978)
Duchovný život
04.10.2003 | Čítanosť(2174)
Hriech


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet