26.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Vynasnažím sa, aby som zanechal dobrú spomienku v každej duši, s ktorou prídem do styku.”

~Charles Foucauld ~

05.10.2018 - Miron
čítanosť305 reakcie0
(Share 96 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 10.1 / Hriech / Pokánie / Pokánie je veľký dar pre človeka

Myšlienky... 398/2018

            V prvom odstavci desiatej homílie svätý Izák Sýrsky hovorí o pokání, ktoré je hlavnou témou tejto homílie. Pokánie vníma ako veľký dar pre človeka, ktorý je potrebné prijať zo všetkou vážnosťou. Zároveň sa nevyhýba poukázaniu na časté zneužitie tohto daru. Hovorí: „Fakt, že pokánie prináša nádej, nemá byť použitý ako prostriedok, ktorý nás okradne od pocitu bázne, a tak človek viac slobodne a nebojácne pácha hriech.“            Pokánie nie je len ľútosťou za hriech, ale má byť sprevádzané silným predsavzatím zrieknuť sa toho hriechu ako aj všetkých príležitostí, ktoré k nemu vedú. Boh nám dáva vo sviatosti pokánia všetky potrebné prostriedky na odvrátenie sa od hriechu a na začatie novej cesty v živote. Závisí len na nás, či ich prijmeme.            Takýto pohľad na pokánie nie je veľmi populárny v dnešnej dobe. Dokonca Cirkev je neraz obviňovaná, že pripomína Božie vnímanie závažnosti hriechu. Oponuje sa zdôrazňovaním Božieho milosrdenstva. Táto argumentácia je poznačená zdeformovaným alebo úplne nesprávnym chápaním Božieho milosrdenstva, pretože takmer úplne opomína Boží príkaz k pokániu a zmene života. Je to viditeľný znak povrchnosti duchovného života, pretože čím hlbšia je láska k Bohu a túžba po jednote s ním, tým silnejší sa stáva odpor voči hriechu.            Svätý Izák preto poukazuje na dôležitosť bázne, až určitého strachu, ktorý je často pripomínaný v Písme a svätými učiteľmi duchovného života. Táto svätá bázeň udržiava svedomie človeka citlivým na závažnosť hriechu, zdôrazňuje veľkosť daru pokánia a chráni človeka pred duchovným postojom, ktorý by sa dal charakterizovať ako opovážlivé zneužívanie Božieho milosrdenstva.


25.06.2003 | Čítanosť(4543)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(1909)
Téma: Hriech / Maličkosti
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
27.06.2003 | Čítanosť(3296)
Duchovný život
04.10.2003 | Čítanosť(2384)
Hriech


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet