26.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Aké je to vznešené vedieť aspoň niečo o Ježišovi Kristovi!

~L. Veuillot ~

05.10.2018 - Miron
čítanosť320 reakcie0
(Share 90 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 10.5 / Hriech / Pokánie / Nepodceňovať závažnosť hriechu

Myšlienky... 400/2018

            Ďalším príkladom zo Svätého Písma, ktorý svätý Izák Sýrsky prináša v homílii, v ktorej zdôrazňuje závažnosť hriechu a pokánia, je kráľ Dávid. Pripomína, že Dávid bol mužom podľa Božieho srdca a predsa bol potrestaný za hriech, ktorý spáchal. Konal pokánie mnoho rokov a vyronil množstvo sĺz, kým mu Boh skrze proroka neoznámil, že jeho hriech bol odpustený. Napriek tomu však nebol uchránený od následkov svojho konania, teda znášania akéhosi trestu v podobe nepokoja, ktorý povstal proti nemu z radov jeho vlastných. Dalo by sa povedať, že plne okúsil ovocie svojho hriechu.            Poučenie, ktoré nám týmto dáva svätý Izák, sa dá zhrnúť do jednej vety: Nepodceňuj závažnosť hriechu!            Aj keď dlhým pokáním môžeme obsiahnuť odpustenie hriechov, predsa sa nevyhneme nepríjemným následkom, ktoré z nich vyplynuli. Medzi tie najbolestivejšie, s ktorými sa v pastoračnej praxi stretám veľmi často, patrí vnútorné rozpoloženie rodičov, ktorí sa vracajú po mnohých rokoch späť do Cirkvi. Ich pokánie je viditeľné skrze veľký zápal, nasadenie a mnohé aktivity, ale je viditeľná ich bolesť, keď vidia, že nezáujem a nedbanlivosť predchádzajúcich rokoch, nepripravila srdcia ich detí pre prijatie viery. Je veľmi ťažké potešiť tieto zarmútené duše. Ostáva len nádej, že ich pokánie v budúcnosti otvorí srdcia ich detí pre Božiu milosť.            Svätý Izák týmito príkladmi nechce naháňať strach. Pripomína len realitu života a zákonitosti duchovného života, ktoré nemôžeme ignorovať alebo obísť. A toto poznanie nám môže pomôcť vyhnúť sa nedbanlivosti a zľahčovania hriechu.


25.06.2003 | Čítanosť(4543)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(1909)
Téma: Hriech / Maličkosti
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
27.06.2003 | Čítanosť(3296)
Duchovný život
04.10.2003 | Čítanosť(2384)
Hriech


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet