25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Svet si zaslúžil svoju existenciu už len preto, že po ňom mohol chodiť Ježiš. Zem si zaslúžila byť stvorená len preto, že Ježiš mal možnosť žiť a správať sa tak, ako žil a správal sa.

~Carlo Carretto~

21.07.2018 - Miron
čítanosť221 reakcie0
(Share 86 113)


Téma: Pole / 1.8.23-25 / Viera / Krst / Hriech / Pozvanie k duchovnému boju

Myšlienky... 301/2018
(Zdroj: https://youtu.be/IRduKusp6Qs)

            Myseľ, ktorá nebola očistená pokáním, stále blúdi v temnote pádu a nie je osvetlená a vedená Svätým Duchom. Človek, ktorý sa opovažuje uvažovať o Bohu so svojou chorou mysľou a z temnoty vlastnej pýchy, vždy padne do omylu. Taký omyl nie nič menšie než rúhanie. Poznáme Boha v takej miere, v akej sa nám odhalil v jeho veľkom milosrdenstve.            Skrze sviatosti Cirkvi sú veriaci vedení k jednote s Božstvom, čo je podstatou spásy, potvrdenie viery so skutkami viery, plné prijatie toho, čo bolo raz iba prísľubom večných dobrých vecí.            Kto odmieta diabla, hriech a svet kvôli viere v Krista, zomiera životu padnutej prirodzenosti, v ktorej žil v nevere a hriešnosti. Ponorením v krste zomrel pre tento život; z krstiteľnice vychádza už ako narodený pre nový život, život v Kristovi. (Pole, kapitola 8, odstavec 23-25.)            Katechizmus hovorí: „Hriechom prarodičov diabol získal určitú nadvládu nad človekom, hoci človek zostáva slobodný. Dedičný hriech má za následok „porobu v moci toho, ktorý odvtedy vládol smrťou, čiže diabla“. Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé, je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy, politiky, sociálnej činnosti a mravov“ (KKC 407).            To, čo hovorí Katechizmus, je v úplnom súlade nielen s tým, čo učí svätý Ignác Briančaninov, ale čo je aj našou vlastnou skúsenosťou. Náchylnosť k zlému, teda veciam, ktoré odporujú Božiemu slovu, veľmi ostro vnímame v každodennom živote. Rovnako ju vnímame v správaní našich blížnych. Katechizmus hovorí: „Ľudská prirodzenosť je zranená vo svojich prirodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a náchylná na hriech (táto náchylnosť na zlé sa volá „žiadostivosť“). Krst tým, že dáva život v Kristovej milosti, zotiera dedičný hriech a obracia človeka k Bohu. Ale následky tohto hriechu pre oslabenú a na zlé náchylnú prirodzenosť ostávajú v človekovi a vyzývajú ho do duchovného boja“ (KKC 405).            Je preto dobré si pripomínať toto povolanie k duchovnému boju, ktorý sme prijali v deň nášho krstu.


25.06.2003 | Čítanosť(2561)
Téma: Viera
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
04.12.2004 | Čítanosť(2127)
Krst
18.01.2010 | Čítanosť(1611)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet