25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Márne sú modlitby a úsilie človeka, ktorý vo svojom srdci uchováva zlobu na blížneho a želanie pomsty.

~pustovník Izaiáš ~

21.07.2018 - Miron
čítanosť173 reakcie0
(Share 40 0)


Téma: Pole / 1.8.32-36 / Viera / Skutky / Hebr 10, 38/ Jak 2, 17.22/ Dobré skutky

Myšlienky... 304/2018
(Zdroj: https://youtu.be/sn10QoJu86E)

            Ale počas pozemského života dobré skutky sú nevyhnutné. Iba tie skutky sú považované za dobré u kresťana, ktoré slúžia k naplneniu evanjeliových prikázaní, skrze ktoré je živená jeho viera, a cez ktorú je podporovaný jeho život v Kristovi, pretože jediný skutočný prameň dobra v kresťanstve je sám Kristus.            Pokrstený človek nemá právo konať podľa pocitov srdca, ktoré je ovplyvnené telom a krvou, nech by už tie skutky sa zdali dobrými. Má konať tie skutky, ku ktorým ho inšpiruje Duch a Božie slovo, pretože také skutky patria prirodzenosti obnovenej Kristom.            „Môj spravodlivý bude žiť z viery“ (Hebr 10, 38). Pravá viera v Krista je jedinou cestou k spáse, ale táto viera musí byť žitá, vyjadrená cez celé bytie človeka.            Svätá apoštol Jakub vyžaduje takúto živú vieru od kresťana, keď hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva, ale spolu so  skutkami dosahuje dokonalosť (Jak 2, 17.22).            Táto spoločná aktivita skutkov a viery obviňuje tú vieru, ktorá sa tajne schováva v srdci človeka. (Pole, kapitola 8, odstavec 32-36.)            Z tohto poučenia svätého Ignáca Briančaninova si môžeme vziať niekoľko zásad pre duchovný život.            Tou prvou zásadou je správne rozoznávanie skutkov. Svätý Ignác na to dáva jednoduché kritérium – dobré skutky kresťana sú tie, ktoré slúžia k naplneniu evanjeliových prikázaní. V prípade, že toto kritérium je naplnené, máme sa pozrieť, či nás k tomuto skutku nevedie vášeň tela alebo srdca. Tento test nám pomôže vyhnúť sa znehodnoteniu a pošpineniu dobrého skutku nejakou vášňou. Napríklad pomoc blížnemu môže byť znehodnotená vášňou pýchy alebo márnomyseľnosti.            Druhou zásadou je pripísanie všetkých dobrých skutkov Kristovi spojené s poďakovaním, že nám dal príležitosť nejakým spôsobom mu poslúžiť a za milosť, že sme tohto dobrého skutku vôbec boli schopní.            Treťou zásadou je využitie všetkých príležitostí k dobrým skutkom, pretože tým posilňujeme svoju vieru a vydávame o nej svedectvo všetkým okolo nás.


25.06.2003 | Čítanosť(2561)
Téma: Viera
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(1794)
Hebr 10, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(1670)
Hebr 10, 1-18
18.01.2010 | Čítanosť(1611)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet