25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek sa musí vždy a všade snažiť žiť, akoby bol Boh viditeľne prítomný... Takáto ostražitosť vyžaduje, aby sme naplno a rozhodne zamerali našu myseľ na Pána.

~Svätý Bonanventura ~

10.06.2018 - Miron
čítanosť351 reakcie0
(Share 141 571)


Téma: 3. Nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-34 / Lampou tela je oko

Myšlienky... 281/2018

            Svätý Paisij Svätohorský povedal: „Ak by mladí ľudia iba raz zakúsili Božiu milosť, tak by bolo treba žeriav, aby ich vytiahli z chrámu.“ Týmito slovami parafrázoval výroky mnohých svätých Otcov, ktorí podobne opisovali skúsenosť ľudí, ktorí po očistení srdca a mysle boli naplnení Božou milosťou.            Pri počúvaní takýchto slov máme pocit, že v našom živote chýba podobná skúsenosť. A azda sa preto pozeráme na týchto svätých s určitou dávkou žiarlivosti. No táto žiarlivosť nie je na mieste. Všetci sme pozvaní k dosiahnutiu tohto stavu. A nedostali sme len toto pozvanie k svätosti, ale Evanjelium nás oboznamuje aj s potrebnými krokmi na dosiahnutie tohto cieľa. Veď sa len pozrime na posolstvo nedieľ, ktoré nasledujú po sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Prvá nedeľa, ktorá je zároveň sviatkom Všetkých svätých, nás nabáda dať Kristovi prvé miesto v našom živote (Mt 10, 32-33.37-38). Druhá nedeľa prináša dôležitosť opustenia sveta a nasledovanie Krista (Mt 4, 18-23). A dnešná nedeľa hovorí o nutnosti asketickej námahy na očistenie nášho vnútra.            Spasiteľ hovorí: „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle“ (Mt 6, 22). Nemá však na mysli telesné oko, ale schopnosť duše vnímať duchovné veci.Svätí Otcovia používajú na pomenovanie tejto schopnosti duše termín „myseľ“ alebo „srdce“, ale azda najčastejšie „nús (gr.: nous)“,aby vyjadrili schopnosť počuť Boží hlas a chápať božskú pravdu bezprostrednou skúsenosťou alebo jednoduchým poznaním. Svätý Makarian hovorí, že nús je orgánom kontemplácie – okom duše.            Tak ako telesné oko, ktoré je zakalené, nemôže vnímať okolitý svet, podobne aj toto oko duše sa môže zakaliť a stratiť schopnosť vnímať správnym spôsobom duchovné veci. Toto zakalenie spôsobuje hriech. A to nielen hriech, ktorý často nazývame smrteľným, ale jednoducho všetko, čo sa protiví Kristovmu príkazu: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo!“ (Mt 6, 33). Kým v našom vnútri vládnu vášne a pripútanosť k veciam tohto sveta, tak oko našej duše ešte nie je čisté. A v takejto situácií nám svätý Pavol hovorí: „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).            Tu môžeme naraziť na problém, ktorý je v súčasnosti veľmi rozšírený. Tým problémom nie je to, že by sme protirečili Evanjelium a odmietali ponuku spásy. Práve naopak, túžime po nebi, po hlbokom vzťahu s Kristom. Tým problémom je, že tú cestu, ktorá k nebu vedie, sa pokúšame nájsť sami. Je v tom určitá dávka pýchy, že sa považujeme takmer za expertov na duchovný život. Nehľadáme rady svätých, ktorí túto cestu úspešne absolvovali, pretože kdesi v hĺbke srdca cítime, že by to riadne rozhádzalo spôsob života, na ktorý sme si už navykli. Ale práve toto „rozhádzanie života“ je na začiatku veľmi potrebné, inak nikdy nezačneme serióznu duchovnú námahu na očistenie „oka našej duše“.            Skúsme s Božou pomocou poraziť toto pohodlie nášho života. Siahnime po dobrej príručke duchovného života napísanej niektorým zo svätých asketikov a nechajme sa vyrušiť jeho radami. V našej farnosti máme každý týždeň stretnutie, počas ktorého počúvame radám svätého Ignáca Briančaninova, uvažujeme nad nimi. Musím ako kňaz vydať svedectvo, že som vybadal veľký duchovný pokrok u tých, ktorý sa dali formovať učením tohto svätého biskupa. Diela svätých Otcov o duchovnom živote nám nielen pomáhajú odhaliť formu a intenzitu „zakalenia oka našej duše“, ale dávajú aj konkrétne a detailné rady, ako tento zákal odstrániť.            Tí, ktorí pokorne a s horlivosťou nasledujú slová Evanjelia a dávajú sa viesť radami tých, ktorí už svätosť dosiahli, rýchlo kráčajú na ceste očisťovania srdca a mysle. A v správnom čase a podľa Božej vôle môžu dosiahnuť takú skúsenosť Božej milosti, že ako hovorí svätý Paisij, bude potrebný žeriav, aby boli vytiahnutí z chrámu.


27.05.2011 | Čítanosť(4610)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(5959)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3851)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3808)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet