20.november 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keby si bol študentom a náhodou by si sa dozvedel otázky, čo dostaneš na záverečnej skúške, určite by si sa považoval za šťastného človeka a dôkladne by si sa naučil odpovede. Život je skúšobnou dobou, na jeho konci sa budeme musieť podrobiť skúške. Nekonečná Božia láska však človeku zjavila, aké budú otázky. Predmetom skúšky budú skutky milosrdenstva. Podľa nich Boh pozná, či sme ho naozaj milovali a slúžili mu v bratoch.”

~CHIARA LUBICHOVÁ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť131 reakcie0
(Share 33 0)


Téma: Pole / 1.4.13 / Čítanie / Zmýšľať podľa tela je smrť

Myšlienky... 126/2018

            Pozemská múdrosť je vojnou proti Bohu. Nechce a ani sa nemôže podriadiť Božiemu zákonu (porov.: Rim 8, 7). Od samého začiatku to tak bolo a tak to aj ostane do konca, kým „sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela, ktoré sú na nej“ (2 Pt 3. 10). (Pole, kapitola 4, odstavec 13.)            Svätý Ignác Briančaninov znovu pripomína tragédiu, ktorá sa odohrala v človeku následkom pádu. Odpor voči Božiemu zákonu sa zakorenil v srdci človeka. Svätý Makárius Veľký hovorí, že hriech, ktorý vstúpil do nás po páde, zmocnil sa celého človeka, oraboval ho o jeho prirodzenosť, myseľ, vôľu a nahradil ich svojou zdeformovanou karikatúrou. Navyše pevne vložil do srdca človeka vieru, že táto deformácia je úplne prirodzeným stavom človeka. Svätý Pavol charakterizuje túto situáciu slovami: „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu“ (Rim 8, 5-8).            Toto jednotné svedectvo svätých Otcov nás nielenže môže viesť k pochopeniu zla, ktoré vnímame v sebe a okolo seba, ale malo by byť zdrojom akejsi nedôvere k sebe samým. Skúmanie svojich vlastných myšlienok a názorov, ktoré prichádzajú zvonku, je nevyhnutnou asketickou aktivitou, ak nechceme byť zvedení pozemskou múdrosťou. Kritéria na rozlišovanie nachádzame v Evanjeliu a v slovách svätých Otcov. Je už len na nás, ako sa rozhodneme.


25.06.2003 | Čítanosť(576)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(544)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(519)
Téma: Čítanie / Masmédia
27.06.2003 | Čítanosť(3004)
Duchovný život
04.10.2003 | Čítanosť(2204)
Hriech
16.06.2003 | Čítanosť(1704)
2 Pt 3, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet