24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Buď odvážny vo svojej modlitbe a Pán ťa premení z pesimistu na optimistu, z bojazlivého na odvážneho, z váhavého ducha na muža viery, na apoštola.”

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť194 reakcie0
(Share 47 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 6.3.1 / Práca na roli našej duše

Myšlienky... 136/2018

            Mních, ktorý dal seba samého do nebeského roľníctva, musí byť vždy a neprestajne bez akejkoľvek starostlivosti o veci tohto sveta, aby keď vstúpi do svojho vnútra nenašiel tam nič z toho veku, ani myšlienku zaoberajúcu sa s ničím viditeľným. Pretože keď je slobodný od týchto vecí, bude schopný bez rozptýlenia meditovať nad Božím zákonom vo dne i v noci.            Niekedy nie je ľahké porozumieť takmer básnickým obratom, ktorými svätý Izák Sýrsky opisuje duchovné hnutia v duši človeka. Zaiste medzi tieto obraty patrí „vydať seba samého do nebeského roľníctva“ alebo poľnohospodárstva. Nasledujúce riadky však pomáhajú porozumieť jeho myšlienke. Nielen mnísi, ale i každý, kto sa rozhodne nasledovať Pána, začína prácu na roli, ktorou je vlastná duša. Zmyslom tejto namáhavej práce je priniesť úrodu hodnú nebeského kráľovstva. Učitelia duchovného života pod touto úrodou majú na mysli čnosti, ktoré pripodobňujú človeka k Ježišovi Kristovi. V ňom sú všetky čnosti v dokonalej miere a preto mnohí asketici mu dávajú meno „Čnosť“. Preto táto práca na raste čnosti pre človeka nemá konca, neustále rastie k novej dokonalosti.            Je veľkým pokušením pre ľudí, ktorí žijú vo svete, odmietnuť tieto slová, pretože sa zdajú neuskutočniteľnými mimo kláštorných múrov. Zaiste náš stav a povolanie nemusí dávať také podmienky pre rast v čnostiach, aké sú vytvorené v kláštoroch. A to zaiste Boh od nás ani neočakáva. Ale to neznamená, že sme dišpenzovaní od pestovania čností a raste v svätosti v podmienkach, do ktorých bol vložený náš život. A každý, kto sa s úprimnosťou snaží o tento rast v rámci svojich možností, nadobúda skúsenosť, že v ňom rastie stále väčšia túžba po Bohu a priam prirodzene sa začne vyhýbať veciam, ktoré spôsobujú rozptýlenie a potláčajú naplnenie tejto túžby. Kto sa vydá na túto cestu, po nejakom čase zistí, že jeho život sa zmenil takým podstatným spôsobom, ktorý by sa zdal takmer nepredstaviteľným pre začiatkom tohto úsilia.            Odolajme pokušeniu a neodmietajme cestu pestovania čností. Nebojme sa, že náš stav a povolanie nám nedáva také možnosti, aké vytvára kláštorný život. Ak urobíme hoci len malé krôčiky na tejto ceste, Božia milosť nás posilní pre ďalšie a väčšie.


25.06.2003 | Čítanosť(541)
Téma: Čnosť
22.10.2004 | Čítanosť(492)
Téma: Čnosť
25.06.2003 | Čítanosť(453)
Téma: Čnosť
27.06.2003 | Čítanosť(3098)
Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(2076)
Svätosť
06.10.2003 | Čítanosť(2035)
Čnosť


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet