23.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek má naozaj čisté srdce vtedy, keď hľadá nebeské veci a nikdy neprestáva mať zrak upretý na Boha.

~Svätý František Assiský ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť197 reakcie0
(Share 50 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 6.7.1 / Cieľ je rovnaký pre všetkých

Myšlienky... 141/2018

            Trúchliacim (mníchom) je ten, ktorého myseľ je odcudzená od všetkých vecí života. Mních je ten, kto prechádza cez dní svojho života v hlade a smäde kvôli nádeji na budúce dobrá. Mních je ten, kto ostáva mimo svet a neustále prosí Boha o prijatie budúcich požehnaní. Mníchovo bohatstvo je útecha, ktorá prichádza zo smútku a radosť, ktorá prichádza z viery, ktorá žiari v tajných miestach jeho mysle. Milosrdný človek je ten, kto nerozlišuje medzi ľuďmi, ale je milosrdný ku všetkým.            Je zrejmé, že tieto slová svätý Izák Sýrsky venuje mníchom. Môže sa teda stať, že tí, ktorí žijú vo svete, budú v pokušení tieto, ale aj iné state z jeho homílií, preskočiť s myšlienkou, že sa nedotýkajú ich stavu a povolania. Takéto pokušenie je časté v súčasnej dobe, kedy na rehoľný stav pozeráme ako na zvláštnu skupinu ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista veľmi osobitným spôsobom. Takéto uvažovanie však bolo veľmi cudzie tradícií východného kresťanstva. Mníchom ľudia chápali človeka, ktorý sa rozhodol kráčať k spáse a svätosti dobrovoľným odlúčením od sveta a prijatím osobitného spôsobu života tej ktorej mníšskej komunity. Aj keď vždy išlo o radikálne zrieknutie sa sveta, predsa však určitým spôsobom mnísi ostávali spojení so svetom. Toto spojenie vytváral príklad ich života. Boli považovaní za majáky, ktoré svojím svetlom ukazujú smer bezpečnej cesty do prístavu. Úsilie o spásu a posvätenie prinášalo vždy pokrsteným ideál, o ktorý sa treba pokúšať v každom veku, stave a povolaní.            V tejto krátkej definícií mnícha, ktorú nám svätý Izák ponúka, hovorí, že je cudzincom pre svet, pretože je oddelený od všetkých vecí života. Ak sa však vážne pokúšame o napĺňanie Evanjelia dodržiavaním Kristových prikázaní, tak spozorujeme, že tieto slová sa napĺňajú aj v našom živote. Napĺňanie Božej vôle nás vyvádza zo sveta, pretože nás vedie k hľadaniu vecí Božieho kráľovstva. A tak aj my, ktorí žijeme vo svete, máme rovnakú skúsenosť odcudzenosti od sveta, aj keď sa fyzicky nenachádzame medzi kláštornými múrmi. Pretože cieľ máme ten istý – dosiahnutie spásy a svätosti.            Ak sa vo svete cítime pohodlne, ak sa ľahko asimilujeme rôznym jeho ponukám, musíme sa úprimne spýtať seba samých, či skutočne sa usilujeme nasledovať Krista. Musíme sa pýtať, či nás svet vidí ako kresťanov alebo toto svedectvo praktického života je pre svet neviditeľné. Ak robíme to isté, čo robia všetci okolo nás, je to skutočne v súlade s tým, k čomu nás vedie Evanjelium?            Nie je preto múdre odmietať poučenia, ktoré poukazujú na ideál, ktorý máme nasledovať. Je rovnaký pre mníchov ako aj pre tých, ktorí žijú vo svete.


27.05.2011 | Čítanosť(4581)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3098)
Duchovný život
18.01.2010 | Čítanosť(1597)
Kresťanstvo


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet