24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Vnútorný človek sa chytro spamätá, pretože sa nikdy celkom nerozptýli vonkajšími vecami.”

~TOMÁŠ KEMPENSKÝ ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť205 reakcie0
(Share 44 0)


Téma: Pole / 1.5.3-4 / Prikázania / Jn 14, 23 / Chrám živého Boha

Myšlienky... 144/2018

            Dôležitosť Starého zákona pre človeka môže byť porovnaná k testamentu, ktorý má zvyčajne všetky možné detailné vysvetlenia o dedičstve vrátane faktov, čísel a plánov pre budovy. Nový zákon je dedičstvo samo. Predtým všetko bolo opísané na papieri; teraz je všetko dané skutočnou pravdou.            Aký je rozdiel medzi evanjeliovými prikázaniami a Starým zákonom? Ten druhý nedovolil padnutému človeku padnúť ešte hlbšie do neprirodzeného stavu, ale zároveň nemal moc pozdvihnúť človeka do stavu bezhriešnosti, v ktorom bol stvorený. Desatoro zachovalo v človeku schopnosť neskôr prijať evanjeliové prikázania. Evanjeliové prikázania dvíhajú nás k bezhriešnosti a to ešte k väčšej, než v ktorej sme boli stvorení – premieňajú človeka na chrám živého Boha (porov.: Jn 14, 23). Urobiac ho Božím chrámom, udržujú ho v tomto milosťou naplnenom, nadprirodzenom stave (porov.: Jn 15, 10). (Pole, kapitola 5, odstavec 3-4.)            Svätý Ignác Briančaninov upriamuje znovu našu pozornosť na cieľ nášho života – stať sa Božím chrámom, vstúpiť do požehnaného spoločenstva s Bohom. Hriech a neskrotené vášne sú prekážkou pre dosiahnutie tohto stavu. Evanjeliové prikázania nás najprv vedú k obráteniu a pokániu. Ďalším krokom je vykorenenie vášní a upevnenie čností. Človek musí odstrániť všetky nespravodlivosti, aby mohol prijať alebo urobiť miesto pre spravodlivosť. Pri tomto úsilí však nesmie nikdy stratiť zo zreteľa hlavný cieľ. Neúnavne bojujúc voči vášňam človek musí mať oči svojej mysle uprené na Boha. Inak môže podľahnúť klamu, ktorý ho namiesto smerovania k hlbokej jednote s Bohom, bude viesť k dosiahnutiu uspokojenia z akéhosi vlastného seba zdokonalenia. Pre pochopenie mechanizmu tohto klamu si predstavme človeka, ktorý sa rozhodne zachovať prísny pôst predpísaný Cirkvou. Celý deň sa premáha a večer sa s vnútorným uspokojením potľapká po pleci, že to zvládol. Je spokojný, aj keď celý deň jeho myseľ bola naplnená namiesto na myšlienky na Boha, myšlienkou na zachovanie pôstu. Čo malo byť prostriedkom na dosiahnutie cieľa, stalo sa cieľom samým.            Ak sú naše oči upreté na Boha, tak evanjeliové prikázania nás dvíhajú k bezhriešnosti a premieňajú nás na Boží chrám.


25.06.2003 | Čítanosť(476)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(429)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(426)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(2652)
Jn 14, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2304)
Jn 14, 15-31


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet