17.júl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď klesám, vezmem do rúk Sväté písmo. Tam znova nájdem posilu. Ono mi dá novú silu. Ako? Tak, že všetko, čo je tam, beriem ako Božie slovo, čím naozaj aj je. A keď sa mi Boh prihovára, znamená to, že je so mnou. Sväté písmo je aj dnes Boží hlas vo svete: hlas, ktorý teší a posilňuje, dodáva odvahu, vlieva nádej a šíri lásku a porozumenie.

~Matka Tereza ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť74 reakcie0
(Share 18 0)


Téma: Pole / 1.5.16-17 / Prikázania / Mt 5, 28-30 / Žiadostivosť / Prikázania smerujú k nadobudnutiu čistého srdca

Myšlienky... 153/2018

            Mojžišov zákon postavil mimo zákon cudzoložstvo, ale Pán zakázal telesnú žiadostivosť. Ako mocne tento zákon účinkuje v našej padnutej prirodzenosti! Praješ si zdržať sa od nečistých pohľadov, myšlienok a fantázií? Pamätaj na tieto slová, keď začnú v tebe pôsobiť: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo“ telesnými očami alebo v mysli, „už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28).            Medzi telami dvoch pohlaví jestvuje prirodzená príťažlivosť. Táto príťažlivosť neúčinkuje vždy rovnako; niektorí ľudia necítia takmer žiadnu príťažlivosť k telám druhého pohlavia, zatiaľ čo iní to cítia veľmi intenzívne. Pán nám prikázal držať si odstup od tých, ktorí v nás vzbudzujú zvlášť silnú žiadostivosť, bez ohľadu aké dobré sú ich duchovné kvality a bez ohľadu na to, akí užitoční pre nás môžu byť. Toto je zmysel príkazu odťatia ruky alebo vylúpnutia oka (porov.: Mt 5, 29-30). (Pole, kapitola 5, odstavec 16-17.)            Všetky prikázania smerujú k nadobudnutiu čistého srdca a čistej mysle. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že „poznanie Boha neprebýva v tele milujúcom rozkoše a človek, ktorý miluje svoje vlastné telo, nedosiahne Božské dary“. Pánove prikázania tak môžeme vnímať ako ukazovatele smeru k dosiahnutiu hlbokej jednoty s ním. Všetci učitelia duchovného života svorne učia, že dosiahnuť tento cieľ, nadobudnúť poznanie Boha a pripraviť svoju dušu na prijatie jeho darov, je veľmi náročné. Podávajú nám pomoc vo forme rád, ktoré vyšli z ich asketickej skúsenosti. Svätý Ignác Briančaninov nám na tomto mieste ponúka dve z nich. Tou prvou je časté pripomínanie Ježišových slov o odťatí ruky a vylúpnutí oka, aby sme porazili nečisté pohľady, myšlienky a fantázie; a tou druhou je útek, teda vyhýbanie sa príležitostí, ktoré by mohli podnietiť vzbĺknutie našej žiadostivosti. Ďalšie často spomínané rady odporúčajú pôst, duchovné čítanie a modlitbu.


25.06.2003 | Čítanosť(399)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(365)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(357)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(3684)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3503)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3392)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet