20.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kázeň o kríži by bola márna, keby nevyjadrovala život zjednotený s Ukrižovaným.”

~SV. EDITA STEINOVÁ ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť205 reakcie0
(Share 41 0)


Téma: Pole / 1.5.28 / Prikázania / Mt 6, 22-23 / Oko duše

Myšlienky... 163/2018

            Pán dal prikázanie na ochranu mysle, prikázanie, o ktoré sa ľudia zvyčajne nestarajú alebo dokonca o ňom nevedia, tobôž o jeho nevyhnutnosti a špeciálnej dôležitosti. Ale Pán, volajúc myseľ okom duše, povedal: „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme“ (Mt 6, 22-23). „Celé telo“ znamená celý život. Tvoj život nadobudne také hlavné kvality, ku ktorým vedie nastavenie tvojej mysle. Snažme sa o správne nastavenie mysle, pretože dáva zdravie, celistvosť mysle, keď nasleduje Pravdu a nedovoľuje vstúpiť žiadnej škvrnke falošnosti. Inými slovami: myseľ je zdravá iba vtedy, keď človek plne nasleduje učenie Krista s pomocou a aktivitou Svätého Ducha. Väčšie alebo menšie odvrátenie sa od učenia Krista spôsobuje väčšiu alebo menšiu chorobu mysle, ktorá stratila svoju jednoduchosť. Úplné odvrátenie sa od učenia Krista je smrťou pre myseľ. Potom svetlo prestáva byť svetlom a stáva sa temnotou. Skutky človeka úplne závisia na stave jeho mysle. Skutky vychádzajúce zo zdravej mysle sú príjemné Bohu; skutky vychádzajúce z mysle zatemnenej falošným učením, z mysle, ktorá odmietla učenie Krista, sú úplne nečisté a bláznivé. „A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!“ (Mt 6, 24). (Pole, kapitola 5, odstavec 28.)            Svätý Ignác Briančaninov veľmi jednoduchým spôsobom sa dotýka témy, ktorá je priam ústrednou vo východnej spiritualite. Všetka aktivita totiž má smerovať k uzdraveniu mysle. Azda lepšie je použiť grécke slovo „nous“, pretože pojem „myseľ“ môže byť nesprávne chápaná ako intelekt. Nie je vždy jednoduché správne pochopiť svätých Otcov, pretože pre „nous“ veľakrát používajú rôzne termíny – ako „srdce“, „myseľ“, „oko duše“. Nous je chápaná ako schopnosť počuť Boží hlas a chápať božskú pravdu bezprostrednou skúsenosťou alebo jednoduchým poznaním. Svätý Makarian hovorí, že nous je orgánom kontemplácie – okom duše. Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Tí, ktorí na ceste života sú vedení božskou milosťou, aby boli osvietení, sú si vždy vedomí niečoho ako noetického lúča svetla vloženého medzi napísané riadky, ktorý uschopňuje myseľ rozlíšiť jednoduché slová od tých, ktoré majú veľký význam pre osvietenie duše.“


25.06.2003 | Čítanosť(465)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(418)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(417)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(5900)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3798)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3721)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet