19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Každé ústa, ktoré niekoho utešia, sú ústami Krista.

~G. Benn ~

18.03.2018 - Miron
čítanosť312 reakcie0
(Share 66 0)


Téma: Pole / 1.2.22-25 / Čítanie / Evanjelium / 1 Kor 15, 47 / 2 Pt 1, 3-4 / Theosis / Evanjelium je obrazom kvalít nového človeka

Myšlienky... 112/2018

            Keď Pán bol na tomto svete so svojim presvätým telom, mnohí ho videli a predsa ho nevideli. Aký úžitok prijíma človek, keď sa pozerá iba očami svojho tela, ktoré zdieľa so zvieratami a nevidí nič očami svojej duše – jej mysle a srdca? A dnes mnohí čítajú Evanjelium denne, ale v tom istom čase ho vlastne vôbec nečítajú; vôbec ho nepoznajú.            Svätý Marek Asketik povedal, že Evanjelium sa musí čítať iba s čistou mysľou; je pochopené až keď jeho prikázania sú naplnené v skutkoch. A predsa presné a úplné zjavenie zmyslu Evanjelia je nemožné dosiahnuť vlastnými silami. Je to Kristov dar.            Keď Svätý Duch vstúpi do úprimného verného služobníka, urobí ho úplným čitateľom a uskutočňovateľom Evanjelia.            Evanjelium je obrazom kvalít nového človeka, ktorý je „Pán z neba“ (porov.: 1 Kor 15, 47). Tento nový človek je Bohom v podstate. Jeho sväté pokolenie ľudí, ktorí v neho veria a sú v ňom premenení, robí bohmi svojou milosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 22-25.)            Istý kňaz pri jednej návšteve zbadal na stolíku položené Sväté písmo. Otvoril ho a uvidel, že niektoré verše sú označené žltým zvýrazňovačom. Keď hostiteľka zbadala, že listuje v knihe, povedala: „To je moja Biblia. Označila som si verše, ktoré sa mi páčili. A vždy, keď mám mizernú náladu, čítam si tie podčiarknuté verše, aby som sa upokojila.“ Ak očakávala kompliment od kňaza, tak sa mýlila. V rozhovore, ktorý potom nasledoval, jej kňaz vysvetlil, že Božie slovo nemá slúžiť na hľadanie dobrých emócií, ktoré nastolia nejakú falošnú duchovnú pohodu, ale sú skôr inštrukciou na premenu nášho srdca podľa Božej vôle.            Toto nám pripomína aj svätý Ignác Briančaninov v týchto pár odstavcoch. Znovu nám pripomína, že Evanjelium máme čítať s čistým a hľadajúcim srdcom, ktoré sa usiluje prečítané slová pretaviť do svojich skutkov. Bez naplnenia týchto podmienok je čítanie bez úžitku a správneho pochopenia. A to je skutočne veľkou tragédiou, pretože sa míňa príležitosť na pochopenie a vstúpenie do tej intímnej jednoty s Pánom, ktorým je zbožštenie – theosis (porov.: 2 Pt 1, 3-4).


25.06.2003 | Čítanosť(1139)
Téma: Evanjelium / Sloboda
25.06.2003 | Čítanosť(931)
Téma: Evanjelium
11.02.2004 | Čítanosť(739)
Téma: Evanjelium
12.06.2003 | Čítanosť(1961)
1 Kor 15, 01-19
12.06.2003 | Čítanosť(1770)
1 Kor 15, 20-34
12.06.2003 | Čítanosť(1764)
1 Kor 15, 35-58


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet