20.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nečistí duchovia nemôžu poznať naše myšlienky. Môžu si len domýšľať buď na základe viditeľných znakov, alebo tým, že skúmajú naše sklony, naše slová a veci, ktorým nevenujeme svoju pozornosť. Naproti tomu to, čo sme nevyjadrili navonok, čo zostáva v hĺbke našich duší, je pre nich úplne nedostupné. Ani myšlienky, ktoré nám sami ponúkajú, ani náš súhlas s nimi, ani reakcia, ktorú v nás vyvolávajú, im pre samotnú podstatu našej duše nemôžu byť známe... poznajú ich jedine prostredníctvom našich pohybov a vonkajších prejavov.

~Ján Kasián~

18.03.2018 - Miron
čítanosť162 reakcie0
(Share 39 0)


Téma: Pole / 1.3.11-12 / Čítanie / Evanjelium prijíma len tých, ktorí sú pokorní

Myšlienky... 118/2018

            Všetci, ktorí bláznivo a pyšne odmietajú svätých Otcov a pristupujú k Evanjeliám priamo s bláznivou neúctivosťou a nečistou mysľou a srdcom, upadajú do smrteľného sebaklamu. Evanjelium ich odmietne, pretože prijíma len tých, ktorí sú pokorní.            Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti. (Pole, kapitola 3, odstavec 11- 12.)            „Knihám o poľnohospodárstve,“ píše sv. Bazil Veľký „rozumie iba poľnohospodár. Knihám o hudbe rozumie iba hudobník. Kto však môže rozumieť duchovným knihám? Odpoveď je jednoduchá: iba ten, kto má Svätého Ducha. Svätého Ducha nemôže mať ten, kto sa dal iba do štúdia a pestuje iba exegézu. Svätý Duch je daný tým, ktorí majú čisté srdcia. Preto len tí, ktorí plnia Boží zákon a denne sa očisťujú, prenikajú denne a hlbšie do zmyslu Svätého písma.“            V tomto zmysle môžeme lepšie pochopiť poučenie svätého Ignáca Briančaninova, v ktorom rázne varuje pred čítaním Evanjelia bez toho, aby jeho duchovný života nebol najprv sformovaný podľa učenia svätých Otcov. K čomu nás ich učenie vedie? Keď si preštudujeme diela tých, ktorí predložili akoby systematické učenie o duchovnom života – napríklad Rebrík od svätého Jána Klimaka alebo Asketické homílie svätého Izáka Sýrskeho alebo Konferencie svätého Jána Kassiana, tak zistíme, že aj aj keď sa líšili svojím štýlom, predkladajú rovnaké kroky pre položenie základov duchovného života, učia ako umlčať vášne a pestovať čnosti, vedú k hlbokej modlitbe. Dotýkajú sa tisícok na prvý pohľad drobných vecí, ktoré však spolu otvárajú dušu pre hlbokú jednotu s Bohom. Kristus hovorí tým ktorí nasledujú tieto duchovné rady, slová: „Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva“ (Mt 13, 11).            Len očistené srdce a myseľ je schopné pochopiť správne Evanjelium.


25.06.2003 | Čítanosť(571)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(540)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(514)
Téma: Čítanie / Masmédia
12.06.2003 | Čítanosť(3240)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3136)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2949)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet