19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak chceme dosiahnuť maximum vo svojom umení, vždy sa musíme zrieknuť pravidiel. No najprv ich musíme vlastniť, aby sme ich mohli obísť.”

~Jean Guiton ~

18.03.2018 - Miron
čítanosť331 reakcie0
(Share 61 0)


Téma: Pole / 1.3.19 / Čítanie / Správne rady pre náš stav

Myšlienky... 122/2018

            Je nevyhnutné, aby čítanie korešpondovalo s tvojím spôsobom života. Inak môžeš byť naplnený myšlienkami, ktoré môžu byť sväté, ale nie je ich možné naplniť v tvojej situácií. To ústí v bezvýslednému prepadnutiu predstavivosti a túžob. Skutočné skutky čnosti vhodné pre tvoj životný stav tak prekĺznu cez prsty. Nielenže sa staneš neúrodným rojkom, ale myšlienky, neustále odporujúce skutočnej realite tvojho života,  nevyhnutne povedú k zmätku a nedostatku pevnosti v tvojich skutkoch. Oboje bude mať neblahý vplyv nielen na teba, ale aj tých okolo teba. Je ľahké zísť z cesty spásy na nevyspytateľné cesty do hlbokých priepastí ak nesprávne čítaš Sväté písmo a Otcov. To sa už stalo mnohým. Amen. (Pole, kapitola 3, odstavec 19.)            V záverečnom odstavci kapitoly „O čítaní svätých Otcov“ svätý Ignác Briančaninov znovu prízvukuje potrebu správneho výberu podľa svojho životného stavu a povolania. Je dôležité aj určité rozoznávanie myšlienok, ktoré prichádzajú z tohto čítania. Mnohé vznešené rady môžu síce uchvátiť srdce, ale sú neuskutočniteľné v našej životnej situácií. Otec rodiny nemôže predsa žiť v tichu a samote ako ten, ktorý bol povolaný pre pustovnícky život. Svätý Ignác z osobnej pastoračnej praxe poznal toto pokušenie. Preto často vo svojom diele rozlišuje tieto rôzne povolania a dáva rôzne rady. Napríklad keď hovorí o oslobodení sa od pút vlastníctva ako o podmienke pre nasledovanie Krista, dáva túto radu: „Tí, ktorí túžia po kresťanskej dokonalosti, vzdávajú sa úplne svojho bohatstva (Mt 19, 16-30). Tí, ktorí chcú byť spasení, musia dávať almužny podľa svojich možností, a nesmú užívať bohatstva nad mieru.“ Je zrejmé, že tá prvá rada je pre tých, ktorí sa rozhodli pre mníšsky život a tá druhá pre tých, ktorí žijú vo svete.            Najlepším riešením ako sa vyhnúť poblúdenia na tejto ceste je rozhovor s našim duchovným otcom. Môžeme s ním zdieľať tie vznešené myšlienky, ktoré sa dotkli nášho srdca a vzbudili hlbokú túžbu po svojom naplnení. Ak nám dá k tomu svoje požehnanie, môžeme si byť istí, že kráčame správnym smerom. Určite však rozpozná, keď táto túžba nekorešponduje s našim životným stavom a pre naplnenie tejto túžby nám ponúkne cestu, ktorú budeme môcť nasledovať.


25.06.2003 | Čítanosť(638)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(595)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(582)
Téma: Čítanie / Masmédia
27.06.2003 | Čítanosť(3181)
Duchovný život


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet