22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Veľkosť lásky je väčšia ako detaily jednotlivých vzťahov, väčšia ako všetko zlo, ktoré nám kto spôsobil, väčšia ako krivda, ktorú nám kto robí, väčšia ako urážka, ako poníženie, ktoré sa nám od niekoho dostáva. Človek sa naraz dostane nad to všetko a jasne spozná, že nemá zmysel, aby sa sputnával akýmkoľvek pocitom nenávisti, zloby, pomsty alebo hnevu.”

~JOZEF PORUBČAN ~

23.02.2018 - Miron
čítanosť286 reakcie0
(Share 51 0)


Téma: Pole / 1.1.22 / Čistota / Srdce / Spomienky / Vystaviť zmysly dobrým vplyvom

Myšlienky... 60/2018

            Ľudská duša naberá tie kvality, ktoré sú v zhode s jej aktivitami. Tak ako zrkadlo ukazuje obraz objektov, ktoré sú pred neho položené, tak aj duša je opečiatkovaná otlačkom svojich skutkov, činností a okolia. Zatiaľ čo zrkadlo stráca odrazené obrazy keď sú objekty odstránené spred neho, duša si drží tieto otlačky. Môžu byť zotreté alebo odstránené inými, ale to vyžaduje prácu a čas. Tieto otlačky, ktoré sú vtlačené duši v hodine smrti, ostávajú časťou duše navždy a garantujú buď večnú blaženosť alebo večné utrpenie. (Pole, kapitola 1, odstavec 22.)            Asketici, ktorí zápasili o dosiahnutie čistého srdca, svorne hovoria, že boj voči spomienkam je veľmi ťažký. Pod spomienkami myslia obrazy, dojmy, pocity, ktoré prišli do srdca skrze telesné zmysly. Aktivujú našu obrazotvornosť, ktorá živí rôzne vášne a môže viesť aj k hriešnemu konaniu. Ochranou je stráženie zmyslov a vyhýbanie sa miestam a stretnutiam, ktoré vtláčajú do duše neušľachtilé vnemy. Nemožno si nahovárať, že sme dostatočne silní, aby sme tomu odolali. Aj keď sa nám zdá, že dokážeme odolať tým rôznym vplyvom, ktoré útočia na naše zmysly, zanechávajú v nás spomienku, ktorá môže odštartovať veľké pokušenie i po niekoľkých rokoch. Čím väčšiu striktnosť nadobudneme v strážení zmyslov, tým menej bude budúcich pokušení. Možno, že sme si všimli akúsi pózu, ktorá je spoločná pre všetkých mníchov: sklonená hlava a oči upreté kdesi k zemi. Nie je to znak nejakej pokory, ale znak stráženia zraku. Čo cez zrak príde do duše, to v duši aj ostáva.            Čo však robiť s tými spomienkami, ktoré už vnikli do nášho srdca? Svätý Ignác hovorí, že môžu byť časom odstránené, ak vyvinieme dostatočné úsilie. Na tomto mieste nedáva návod na ich odstránenie, preto si vypočujme jeden prostriedok na ich oslabenie a až odstránenie, ktorý nám dáva svätý Teofán Zátvorník: „Cirkevné bohoslužby spolu s vnímaním ikon, kadidla, spevu, pohybov a gest kňaza, tak ako aj modlitby konané doma s používaním cirkevných objektov ako sú posvätené ikony, posvätený olej a voda, používanie sviečok, kadidla, kríža – všetky tieto veci spolu sa dotýkajú našich zmyslov – zraku, sluchu, hmatu, schopnosti cítiť vôňu a chuť – to všetko pôsobí ako utierka, ktorá očisťuje naše vnútro.“            Ak cez zmysly prichádzajú neušľachtilé vnemy do nášho vnútra a znečisťujú ho, opak sa stáva, keď ich vystavíme posvätným vnemom, ktoré dušu očisťujú.


25.06.2003 | Čítanosť(1218)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1207)
Téma: Nasledovanie Krista


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet