22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Odpustite hneď: ušetríte vzácny čas a bude vám lepšie tráviť.”

~kardinál O´Connell~

23.02.2018 - Miron
čítanosť266 reakcie0
(Share 51 0)


Téma: Pole / 1.1.23 / Pokánie / Srdce / Mt 6, 24 / Dôležitý krok k slobode

Myšlienky... 61/2018

            „Nik nemôže slúžiť dvom pánom“ (Mt 6, 24), povedal Pán padnutému človeku, odhaľujúc pred ľudstvom stav, do ktorého bolo privedené následkom pádu. Podobným spôsobom lekár odhaľuje pacientovi jeho fyzický stav, do ktorého ho priviedla choroba, a ktorý sám nemôže pochopiť. Kvôli našej duchovnej chorobe, potrebujeme včasné zrieknutie sa o odmietnutie sveta pre našu spásu. „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“ (Mt 6, 24). (Pole, kapitola 1, odstavec 23.)            Svätý Ignác Briančaninov znovu pripomína radikálnosť Evanjelia a to bez akéhokoľvek náznaku pokusu o zmiernenie týchto jednoznačných slov. Môže nám to vnuknúť myšlienku zanechať uvažovanie nad jeho slovami, pretože sa nám zdajú neuskutočniteľné v našom živote. Zdroj takejto myšlienky vychádza zo stavu, ktorý svätý Ignác popisuje. Je to stav ľudstva po páde, je to stav ľudstva, ktoré stratilo raj. Prispôsobili sme sa životu vo vyhnanstve natoľko, že sa bojíme vykročiť na cestu, ktorá vedie k slobode. Na jednej strane snívame o tejto slobode, túžime po nebi a veríme v dar večného života, na druhej strane obávame sa nasledovať smer, ktorý nám Kristus k tejto slobode ukazuje.            Ako prekonať tento spôsob života, ktorý neustále hľadá kompromis medzi tým, čo nám Evanjelium hovorí a spôsobom života sveta, ktorý nás obklopuje?            Je dôležité si najprv uvedomiť, že nejestvuje nijaká skratka, ktorá by nás priviedla k svätosti v zlomku sekundy. Tak ako choroba tela potrebuje čas na vyliečenie, tak aj my potrebujeme čas na uzdravenie z následkov pádu. Prvým krokom k tomuto uzdraveniu je prijatie Božieho slova. Ak nás nabáda k zrieknutiu sa sveta, prvým impulzom je odmietnutie, pretože sa nám to zdá nemožné. Je to vzdor srdca, ktorý tým zablokuje akékoľvek ďalšie duchovné snaženie. Správnym postojom je pokorne prijať túto radu a hľadať spôsob, ako ju naplniť. Je to dosť zahanbujúci proces, pretože pri ňom vidíme svoje slabosti v celej ich nahote ako v zrkadle. Vidíme svoju neochotu a zdráhanie, ktoré usvedčujú našu vieru z plytkosti a povrchnosti. Cítime zahanbenie pri zlyhaní pri uskutočňovaní nejakej zmeny v živote, ktorá by bola v súlade s týmto Božím slovom. Máme pokušenie zutekať naspäť do toho pohodlného života kompromisov. To je však moment, kedy máme vložiť svoju dôveru v Pána. Je to moment, kedy sa má začať naše pokánie za to, že nie sme tými, ktorými nás chce mať. To je moment, kedy sa mu vrháme k nohám a prosíme so skľúčeným srdcom o jeho pomoc.            Ak sa v našom srdci zrodí duch pokánia, tak je to známka, že sme urobili prvý a veľmi dôležitý krok k slobode.


25.06.2003 | Čítanosť(1218)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1207)
Téma: Nasledovanie Krista
12.06.2003 | Čítanosť(5902)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3799)
Mt 6, 16-24
04.10.2003 | Čítanosť(2251)
Hriech


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet